Zygmunt Stary w 1525r. przyjął hołd Albrechta Hohenzollerna. Przeanalizuj korzyści i zagrożenia dla Polski zwiazane z tą decyzją, uzupełniając tabelę, a następnie odpowiedz na ponizsze pytanie.

KorzyściZagrożenia


Czy należało przyjmować hołd pruski? Wypowiedz uzasadnij.

1

Odpowiedzi

2009-12-30T10:01:08+01:00
Zagrożenia: zachowanie przez niego władzy i ziemi, przez wynegocjowane w 1563 roku wynegocjowana zgoda na władze brandenburskiej lini Hohenzellerów.
Korzyści: teoretyczne lenno Polskie, możli po wygaśniu Hohenzellerów włączenia do Polski, przyjęci przez niego luternizmu co uniemożliwiło mu pomoc papiestwa.
Co sądze:Niosło to pewne ryzyko. Zgodnie z ówczesnym prawem Prusy mogły wrócić do Polski wyłacvznie w przypadku wygaśnieci dynasti Hohenzellerów pruskich. Wynegocjowane w 1563 układy powięksdzyły tą możliwość o brandenburskich Hohenzellerów. Pełna niezależność polityczna doprowadziła do związania się Prus ze Szwecją w trakcie potopu. Polska wykupiła wsparcie Prusaków za cenę nie ubiegania sie Korony od lenna Pruskiego
5 4 5