Jeśli ktoś ma ćwiczenia do biologii "Mieszkańcy ziemi" Barbary Gulewicz, wydawnictwo ABC to proszę o pomoc w zadaniach:
5/50
5 i 6/54
1 i 2/57
3 i 4/58
8/60.
Jest tam wiele zdjęć do podpisania dlatego bez ćwiczeń niektórych z nich nie da się rozwiązać. Ale nawet jeśli nie masz ćwiczeń to i tak możesz mi pomóc w zadaniach pisemnych.
Zadanie 5/54.
UZUPEŁNIJ ZDANIA O SPOSOBACH ODDYCHANIA U BAKTERII.
Bakterie przy udziale.......rozkładają związki organiczne na substancje prostsze, a uzyskiwana energia jest zużywana na potrzeby życiowe organizmu. Takie oddychanie nazywamy....... . Bakterie które żyją w warunkach ........ przeprowadzają proces rozkładu związków organicznych przez tak zwaną.......... .
Zad. 1/57
NAPISZ JAK ROZUMIESZ PONIŻSZE ZDANIE.
Protista to "proste" organizmy eukariotyczne.
............................................................................................................................................................
Zad. 3/58
WYPISZ PRZYKŁADY PIERWOTNIAKÓW KTÓRE ŻYJĄ W OKREŚLONYCH ŚRODOWISKACH:
a) wody słone
b) wody słodkie
c) organizmy
Zad. 8/60
NAPISZ JAKIE JEST ZNACZENIE PIERWOTNIAKÓW W PRZYRODZIE?
dodatnie-................................
ujemne-..........................................

Dzięki za każdą pomoc.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T00:20:09+01:00
Zad.5/54
tlenu,tlenowym,beztlenowych,fermentację
zad.1/57
Protisty to organizmy jednokomórkowe,nie posiadające tkanek.
zad.3/58
a krasnorosty
b brunatnice
c świdrowiec gambijski,zarodziec ruchliwy
zad.8/60
dodatnie-są pożywieniem dla zwierząt, są składnikiem sałatek,
ujemne wywołują choroby człowieka i zwierząt
1 5 1