Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T20:37:12+01:00
Skały magmowe- granit, bazalt,
skaly osadowe- wapn sol piaskowiec
skaly przeobrazone )metamorficyyne ) gnejs lupki mikowe marmury
okruchowe zwir zlepieniec piaskowiewc glina
pochodyenia chemicynego gips sol
pochodzenia organicznego wapn wegiel
1 1 1
2009-12-29T20:54:29+01:00
Ze względu na geneze skały dzieli się na:
a) magmowe
b) osadowe
c) metamorficzne czyli przeobrażone

Magmowe:
- kwaśne: granit, granodioryt, tonalit (skały głębinowe), ryolit, dellenit, dacyt (skały wylewne), aplity i pegmatyty (skały żyłowe)
- obojętne: sjenit, dioryt, gabro (skały głębinowe), trachit, andezyt, bazalt, melafir (skały wylewne), lamprofiry i diabazy (skały żyłowe)
- zasadowe: fojait, cieszynit (skały głębinowe), fonolit, bazanit (skały wylewne)

Osadowe:
- skały niespoiste i spoiste(grunty): rumosze, żwiry, piaski grubo-, średnio-, drobnoziarniste, pyły(less), muły, iły
- skały scementowane: brekcje, zlepieńce, piaskowce(arkozy, szarogłazy), mułowce, iłowce, łupki ilaste

Metamorficzne:
- węglanowe: wapienie zbite i oolitowe, martwica wapienna, dolomity, margle, kreda pisząca, zlepy muszlowe, wapienie rafowe
- krzemionkowe: krzemienie, lidyty, martwica krzemionkowa, gejzeryty, radiolaryty, ziemia okrzemkowa
- żelaziste: ruda darniowa, syderyty
- fosforanowe: fosforyty, guano, zlepy kostne
- bitumiczne: ropa naftowa i surowce bitumiczne


1 1 1