Ćwiczenia 1 gim. Chemia nowa era
strona 85
zadanie 150
Podaj definicje, ccechy wspolne, różnice w procesach parowania i wrzenia.
Prosze o zrozumiałe definicje anie o ściągnięte z neta
151. Dopasuj
1)Substancje dobrze rozpuszczalne w wodzie:
2)Sub. źle rozpuszczalne w wodzie:

benzyna, woda utleniona, mąka ziemniaczana, lignina, piasek, soda oczyszczona, proszek do pieczenia, olej, alkohol, tynk.
De tego 2 własne przykłady substancji do każdego

152/86-tekst pod spodem
154/86
Wyjaśnij dlaczego woda jest dobrym rozpuszczalnikiem tylo dla niektórych substancji, a dla innych nie. Dlaczego w wodzie rozpuszcza sie np. ocet a benzyna nie?

Prosze o pełne odpowiedzi!
Z góry dziękuję!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T21:05:46+01:00
Różnice:
-proces zmiany stanu skupienia, przechodzenia z fazy ciekłej danej substancji w fazę gazową (parę) zachodzący na powierzchni cieczy.
-Parowanie zachodzi wtedy, gdy cząsteczka ma dostatecznie wysoką energię kinetyczną, by wykonać pracę przeciwko siłom przyciągania między cząsteczkami. Procesem odwrotnym do parowania jest skraplanie pary.
-Wrzenie zjawisko przemiany cieczy w gaz (parę), podczas którego powstają i rosną pęcherzyki pary nasyconej w objętości, a nie tylko na powierzchni cieczy. Dlatego mówi się, że wrzenie, to parowanie całą objętością.
-Wrzenie jest możliwe przy odpowiednim ciśnieniu w każdej temperaturze, w której może istnieć ciecz
-Wzrost ciśnienia zewnętrznego powoduje wzrost temperatury wrzenia gdyż ciśnienie pary musi się zrównać z ciśnieniem zewnętrznym, co wymaga podwyższenia temperatury.

dobrze rozpuszczalne:
alkohol,soda oczyszczona, proszek do pieczenia, woda utleniona

źle rozpuszczalne:
mąka ziemniaczana,piasek,olej, tynk, benzyna


# rodzaju substancji rozpuszczanej
# rodzaju rozpuszczalnika
# temperatury
# ciśnienia
# wpływu wspólnego jonu

Różne substancje mogą się znacznie różnić rozpuszczalnością. Substancje czasem określane są terminami "nierozpuszczalna", "słabo rozpuszczalna", "dobrze rozpuszczalna", itd. Jednakże takie klasyfikacje mają ograniczoną użyteczność. Na przykład rozpuszczalność 1 g/kg może być uważana w niektórych zastosowaniach za "słabą" (np. w inżynierii procesowej), a w innych za "wysoką" (np. przy opisie procesu korozji lub w chemii środowiska naturalnego). Substancje zupełnie nierozpuszczalne są rzadkie
2 3 2