Proszę o wykoananie poniższych zadań:
P.S. Z wytłumaczeniem

Zad 1.Stalowa lina wytrzymuje ciężar 450 KG. Z jakim największym przyspieszeniem można podnosić ciężar P = 400kG, który jest zawieszony na tej linie, aby nie uległa rozerwaniu?

Zad 2.Wyznaczyć naprężenie T liny, na której jest zawieszona krata dźwigu, jeżlei krata waży P = 300kG i porusza się:
1) z przyspieszeniem a1 = 1,6 m/s2, skierowanym do góry;
2)z przyspieszeniem a2 = 0,8 m/s2, skierowanym w dół.

1

Odpowiedzi

2009-12-31T12:03:49+01:00
Zadanie 1
F=m1*g=450kg*10m/s2=4500N
F=400kg*(g+a)
4500N=400kg*(g+a)
11,25m/s2=g+a
a=11.25m/s2-10m/s2=1,25m/s2
zadanie 2
1)T=p*(g+a1)
T=300kg*(10m/s2+1,6m/s2)
T=300kg*11.6m/s2
T=3480N
2) T=p*(g-a1)
T=300kg*(10m/s2-0,8m/s2)
T=300kg*9,2m/s2
T=2760N