Prosze!pilne
połącz wzory soli z określonymi odczynów, które wskazują roztwory wodne tych soli. Napisz równania reakcjihydrolizy soli, które jej ulegają
a)CuCl2
b)Na2SO4
c)KNO3
d)Na2SO3
e)(NH4)2CO3
odczyn zasadowy
odczyn kwasowy
odczyn obojętny
...................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T22:53:02+01:00
Połącz wzory soli z określonymi odczynów, które wskazują roztwory wodne tych soli. Napisz równania reakcjihydrolizy soli, które jej ulegają
a)CuCl2 sól ta pochodzi od słabej zasady, mocnego kwasu czyli odczyn kwaśny
b)Na2SO4 sól ta pochodzi od mocnej zasady i mocnego kwasu, odczyn obojętny, nie ulega hydrolizie
c)KNO3 -- mocna zasadya, mocny kwas j.w
d)Na2SO3 -- mocna zasada, słaby kwas, odczyn zasadowy
e)(NH4)2CO3 słaba zasada, słaby kwas odczyn chyba obojętny,
CuCl2 + 2H2O --- > Cu(OH)2 + 2HCl
Cu(2+) + 2Cl(-) + 2H2O --- > Cu(OH)2 + 2H(+) + 2Cl(-)
Cu(2+) 2H2O --- > Cu(OH)2 + 2H(+)
d)Na2SO3 + 2 H2O -----> 2 NaOH + H2SO3
2 Na(+) SO3(2-) + 2 H2O -------> H2SO3 + 2Na(+) + 2OH (-)
SO3(2-) + 2 H2O -------> H2SO3 + 2OH (-)
(NH4)2CO3 + 2 H2O ------>2 NH3 * H2O + H2CO3
2NH4(+) + CO3(2-) + 2H2O ------> 2 NH3 * H2O + H2CO3

To, co w nawisach po pierwiastkach pisz małą cyfrą na górze po prawej stronie - to są jony. Nie jestem tych odpowiedzi całkiem pewna, ale to chyba tak będzie.
Pozdrawiam.
2 3 2