Teksty źródłowe z pytaniami
Czasy nowożytne: 1697-1871

2. Mocarstwa europejskie w latach 1700-1763
Dyplomata francuski o reformach Piotra I w Rosji

Car Rosji zmusił swych poddanych do odbywania podróży i sam przepisał im rzeczy, których winni się uczyć [...]. Spostrzegłszy zaś, że długie brody Moskali, ich kołpaki i długie stroje zniekształcają całkowicie oficerów i żołnierzy, wydał ogólny nakaz, by wszyscy jego poddani golili się i nosili krótki ubiór na modłę francuską. By szybciej dojść do celu, ustanowił przy bramach głównych swych miast oddziały strażników, którzy ucinali nożycami ubrania i brody wszystkim wchodzącym i wychodzącym, którzy nie zastosowali się do rozkazu.[...] Zmiana ta, dotykająca cały naród, stała się przyczyną buntu, który car rychło uśmierzył, ucinając głowy tym, którzy nie chcieli się zgodzić na ucięcie im brody [...]/

Pytania:
1. Zastanów się, czym podyktowane były działania cara.
2. Co było przyczyną buntu poddanych przeciwko Piotrowi I?

Muszę mieć też określone jaki to jest rodzaj źródła

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T21:16:04+01:00
Ad. 1
Piotr I uważał Rosję za kraj zacofany, toteż chciał trochę go unowocześnić, wprowadzając modę zachodnią.
ad. 2
Bunt spowodowany był zmianą wieloletnich zwyczajów Moskali.Jest to źródło historyczne pisane.