Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-29T21:36:38+01:00
Możesz napisać coś w tym stylu:


Dzisiejsza szkoła jest miejscem pierwszych poważnych działań młodego człowieka. Jest miejscem, gdzie zdobywa on wiedzę, nabywa nowe umiejętności, uczy się podejmowania decyzji, kształtuje charakter, rozwija kontakty społeczne. Od bagażu doświadczeń, jakie stąd wyniesie, zależy

w dużym stopniu jego postawa życiowa, sukces w dalszej edukacji i przyszłej pracy zawodowej. Szkoła jest tym miejscem, gdzie obok dotychczasowych oddziaływań rodziców pojawiają się wiele odtąd znaczące w życiu młodego człowieka oddziaływania nauczyciela.

To właśnie tu ścierają się interesy trzech podmiotów: uczniów, rodziców i nauczycieli. Jeśli są wspólne – wróży to sukces, jeśli nie zostaną właściwie rozpoznane i nie spotkają się ze wspólnymi działaniami – nikt nie zostanie usatysfakcjonowany.

Rodzic powierzając swoje dziecko opiece nauczycieli chce mieć nadzieję i przekonanie, że rozwinie ono swój potencjał, poszerzy zainteresowania, nauczy się sprawnie działać i myśleć, pracować w grupie.

Uczniowie mogą odnieść sukces w szkole i mają na to dużą szansę, jeżeli trafią na nauczycieli, którzy będą chcieli wspólnie działać, wzajemnie się wspierać, wiedzieć jak najwięcej o swoich uczniach, tworzyć kadrę zgodną, mającą wspólne cele.
1 5 1
2009-12-29T21:39:23+01:00
Dzisiejsza szkoła jest stara i brzydka.mam nadzieje że dobrze
1 5 1
2009-12-29T21:43:11+01:00
W dzisiejszej szkole jest dużo przemocy. Niektórzy nauczyciele nie interesują się uczniami. Między uczniami częściej dochodzi do bójek lub wyzywają się na wzajem. Uczniowie używają przemocy fizycznej i psychicznej. W toalecie palą papierosy albo narkotyki wrzywają. W niektórych szkołach nauczyciele poniżają uczniów lub co gorsza uczniowie nauczycieli. Na przerwach biegają krzyczą wyzywają. Jeśli w szkole nikt nie pilnuje wyjścia uczniowie palą przed szkołą albo uciekają z lekcji bądź szkoły. Nie przygotowują się (nie odrabiają prac domowych) nie przejmują się złymi ocenami. Nawet nie mówią nic rodzicom (o zebraniu, uwadzę, naganie) Popychają dyrektorów, uczniów lub nauczycieli. Nawet niektórzy uczniowie zdolni są ukraść coś ze szkoły lub zgonić na innych.