Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-15T21:53:15+02:00
1.Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris
Kumak nizinny Bombina bombina
Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus
Ropucha szara Bufo bufo
Ropucha zielona Bufo viridis
Ropucha paskówka Bufo calamita
Rzekotka drzewna Hyla arborea
Żaba trawna Rana temporaria
Żaba moczarowa Rana arvalis
Żaba wodna Rana esculenta
Żaba jeziorkowa Rana lessonae
2.Kiełb białopłetwy
Salamandra plamista
Traszka górska
Kumak nizinny
aloza
piskorz
Jesiotr zachodni
śliz
Strzebla przekopowa
Pocierniec
3.bojownik jawajski
bojownik malajski,
bojownik syjamski,
czekoladowiec malajski,
gurami dwuplamisty
gurami mozaikowy
gurami olbrzymi
prętnik karłowaty
prętnik pręgowany
prętnik trójbarwny
1 4 1
2009-09-15T21:53:37+02:00
1)Płazy ogoniaste :salamandra olbrzymia, traszka grzebieniasta, aksolotl
2)Płazy bezogoniaste : żaba trawna, ropucha szara, rzekotka drzewna, drzewołaz karłowaty
3)Płazy chronione : salamandra plamista, traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, traszka górska, traszka karpacka, kumak nizinny, kumak górski, grzebiuszka ziemna, ropucha szara, ropucha zielona, ropucha paskówka, rzekotka drzewna, żaba dalmatyńska, żaba moczarowa, żaba trawna, żaba jeziorowa, żaba wodna, żaba śmieszka.
4) Ryby chronione :
- Aloza (Alosa alosa)
- Babka czarna (Gobius niger)
- Babka czarnoplama (Gobiusculus flavescens)
- Babka mała (Pomatoschistus minutus)
- Babka piaskowa (Pomatoschistus microps)
- Ciosa (Pelecus cultratus)
- Dennik (Liparis liparis)
- Głowacz białopłetwy (Cottus gobio)
- Głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus)
- Iglicznia (Syngnathus typhle)
- Jesiotr zachodni (Acipenser sturio)
- Kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus)
- Kiełb kesslera (Romanogobio albipinnatus)
- Koza (Cobitis taeni
5)Ryby słodkowodne
Płoć
KIEŁB KRÓTKOWĄSY
okoń
lin
pstrąg
zębacz
6) ryby słonowodne:
halibut
łosoś
dorsz
3 5 3
2009-09-15T22:28:43+02:00
-alamandra olbrzymia, traszka grzebieniasta, aksolotl(ogoniaste),

żaba trawna, ropucha szara, rzekotka drzewna, drzewołaz karłowaty (bezogonowe)

-Jesiotr zachodni,Aloza,Parposz,strzebla błotna,piskorz,koza złotawa,kur rogacz,babka piaskowa,babka szczupła ( ryby)

; salamandra plamista, traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, traszka górska,traszka karpacka, kumak nizinny i górski, grzebiuszka ziemna, ropucha szara,rzekotka drzewna (płazy)

-Węgorzyca
Lipień
Kiełb
Sieja pospolita
Jaź
Minóg rzeczny
Okoń
Szczupak
Sandacz
Płoć ( słodkowodne)

śledź, szprot, dorsz, skarp , stornia, murena, błazenek, paletka, belona, lisica (słonowodne)
1 2 1