1. napisz w postaci czasteczkowej rownania reakcji przedstawione na schematach.
b)CH≡CH--->CH₂=CH₂--->CH₃-CH₃
1.(rownanie pierwsze jakei zaszlo na pierwszej --->)
2.(rownaie drugie jakie zaszlo na drugiej --->)

Br Br
d)CH≡CH--->CH=CH--->CH-CH
Br Br
1.(rownanie pierwsze jakei zaszlo na pierwszej --->)
2.(rownaie drugie jakie zaszlo na drugiej --->)

3.Oblicz wjakim stosunku masowym polaczone sa atomy wegla wodoru i tlenu w alkoholu o masie czasteczkowej rownej masie czasteczkowej heptanu pomniejszonej o 12u.
heptan-C₇H₁₆

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T22:34:07+01:00

1.
b)CH≡CH--->CH₂=CH₂--->CH₃-CH₃
1.C2H2 + H2 --> C2H4
2.C2H4 + H2 --> C2H6

d) schemat w załączniku
1.C2H2 + Br2 --> C2H2Br2
2.C2H2Br2 + Br2 --> C2H2Br4

3.Oblicz wjakim stosunku masowym polaczone sa atomy wegla wodoru i tlenu w alkoholu o masie czasteczkowej rownej masie czasteczkowej heptanu pomniejszonej o 12u.
heptan-C₇H₁₆

mC7H16 = 7*12u +16*u=100u
100u-12u=88u
CnH2n+1OH= 88
12n+2n+1+16+1=88
14n+18=88
14n= 88-18=70
14n = 70 /:14
n=5
Jest to C5H11OH

mC=5*12u=60u

mH=12*u=12u

mO=16u
C:H:O=60u:12u:16u=15:3:4

Odp. Stosunek masowy wynosi 15:3:4

3 3 3