Zad 1
Na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie znajdują się groby rodziny, nauczycieli i przyjaciół F. Chopina. Wymień ich.

Zad.2
Wymień 3 miejscowości, w których F. Chopin spędzał wakacje letnie w Polsce.

Z góry bardzo dziekuje za odpowiedzi :)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T22:51:48+01:00
Rodzice- rodziców - Justyna z Krzyżanowskich (1782-1861) i Mikołaj Chopina (1771-1844)
najmłodsza siostra kompozytora - Emilka (1812-1827),
Najstarsza córka Chopinów, Ludwika Jędrzejewiczowa (1807-1855)
Izabela z Chopinów Barcińska (1811-1881) spoczywa wraz z mężem, Antonim Feliksem Barcińskim (1803-1878)

nauczyciele

Józef Elsner (1769-1854), nauczyciel Chopina, rektor i profesor warszawskiego konserwatorium, kompozytor i dyrygent
Pierwszy nauczyciel Chopina, Wojciech Żywny (1756-1842)
Fryderyk Skarbek (1792-1866), profesora ekonomii politycznej i nauk administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, historyka i działacza społecznego

przyjaciele / milosnicy

Jerzy Żurawlew (1887-1980; 1-I-4), Zbigniew Drzewiecki (1890-1971; 73-III-2), Mateusz Gliński (1892-1976; katakumby naprzeciw 12-IV), Władysław Kędra (1918-1968;Wakacje :
Szafarnia, Poturzyn, Duszniki Zdrój
2009-12-29T22:52:34+01:00
Chopin spędzał wakacje w:
-Kowalewie u państwa Zabłońskich
-Szafarni
-Kikole
Więcej nie znalazłem
2009-12-29T22:57:27+01:00
Ad.1

Rodzice Chopina:
Mikołaj Chopin zmarł 3 maja 1844 r
Justyna Chopin z Krzyżanowskich
Siostra:Emilka (1812-1827),Ludwika Jędrzejewiczowa (1807-1855)
Nauczyciel:Józef Elsner (1769-1854),Wojciech Żywny (1756-1842)

Ad.2

*Gulbiny (k. Rypina, woj. kujawsko-pomorskie)
*Kowalewo (k. Drobina woj. mazowieckie) wakcje u państwa Zboińskich
*Szafarnia (k. Golubia Dobrzynia, woj. kujawsko-pomorskie)