Odpowiedzi

2009-12-29T23:15:28+01:00
A(-2,3)
względem osi OX A'=(-2;-3)
względem osi OY A'=(2;3)
względem prostej y=x A'=(3;-2)
względem P(0;0) A'=(2;-3)
przesunięciu o wektor v=[3,-2] A'=(-2+3;3-2)=(1;1)

B(0,5)
względem osi OX B'=(0;-5)
względem osi OY B'=(0;5)
względem prostej y=x B'=(5;0)
względem P(0;0) B'=(0;-5)
przesunięciu o wektor v=[3,-2] B'=(0+3;5-2)=3;3
2009-12-29T23:24:18+01:00
Dane są punkty A(-2,3) B(0,5) znajdź współrzędnie tych punktów w symetriach :osiowych ( względem OX i OY) środkowej względem P(00) ,względem prostej y=x oraz przesunięciu o wektor v=[3,-2]

A(-2,3)
względem osi OX (zmienia się y na przeciwną) (-2,-3)
względem osi OY ( zmienia się x na przeciwną) (2,3)
względem (0,0) ( obie zmieniaja sie na przeciwną) (2,-3)
względem prostej y=x ( zmieniaja sie x z y) (3,-2)
przesunięciu o wektor v=[3,-2] (-2+3,3-2)=(1,1)

B(0,5)

względem osi OX (zmienia się y na przeciwną) (0,-5)
względem osi OY ( zmienia się x na przeciwną) (0,5)
względem (0,0) ( obie zmieniaja sie na przeciwną) (0,-5)
względem prostej y=x ( zmieniaja sie x z y) (5,0)
przesunięciu o wektor v=[3,-2] (0+3,5-2)=(3,3)