Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T23:36:36+01:00
Zadanie 1

C2H6- etan
C3H8- propan
C6H14- heksan

zadanie 2

CH₃-CH(CH₃)-CH₂-CH(CH₃)-CH₂-CH₃

zadanie 3

Przy pełnym dostępie tlenu metan spala siędo dwutlenku węgla (CO₂) i pary wodnej (H₂O), a przy niepełnym dostępie tlenu spala się do tlenku węgla (II)-> (czad, CO) oraz pary wodnej, a także do sadzy (C) i pary wodnej.

spalanie całkowite: CH₄+ 2O₂--> CO₂+ 2H₂O
spalanie niecałkowite: 2CH₄+ 3O₂--> 2CO+ 4H₂O
spalanie niecałkowite: CH₄+ O₂--> C+ 2H₂O

zadanie 4

Kopcący płomień kuchenki gazowej świadczy o tym, ze w pomieszczeniu, w którym ona się znajduje jest zbyt mała zawartość tlenu, aby mogło zajść spalanie całkowite do dwutlenku węgla.

zadanie 5

wzór sumaryczny: C₂H₂
wzór struktualny w załączniku
nazwa szeregu homologicznego: alkiny
2009-12-29T23:46:09+01:00
1. C2H6 --- etan C3H8 --- propan C6H14 --- heksan C4H10 ---- butan

2. CH3-CH-(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 tego nie jestem na 100% pewna. Nie wiem, czy te podstawinik w nawiasach tak można napisać.
3.spalanie całkowite
CH4 + 2O2 ---> CO2 + 2H2O
Półspalanie
2CH4 + 3O2 ---> 2CO + 4H2O
spalanie niecałkowita
CH4 + O2 ---> C + 2H2O
4.Świadczy o tym, że zachodzi spalanie niecałkowite i wydzielają się sadze (C), które kopcą.
5. etyn C2H2 H-C pomiędzy atomami węgla narysuj trzy równoległe poziome kreski C-H
szereg homologiczny -- alkiny