Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-29T23:28:51+01:00
Przy pełnym dostępie powietrza: (spalanie całkowite)
CH4 + 2O2 --> CO2+ 2H2O

Przy ograniczonym dostępie powietrza: (spalanie niecałkowite)
2CH4 + 3O2 --> 2CO + 4H2O
lub
CH4 + O2 --> C + 2H2O
1 5 1
2009-12-29T23:30:42+01:00
Przy pełnym dostępie powietrza: dwutlenek węgla i woda

przy ograniczonym dostępie powietrza: tlenek węgla i woda
2009-12-30T00:00:45+01:00
Wzór metanu: CH₄

przy pełnym spalaniu:
CH₄+ 2O₂ --> CO₂ + 2H₂O

przy ograniczonym spalaniu:
CH₄ + 1,5 O₂ --> CO + 2H₂O /•2
2CH₄ +3O₂ --> 2CO +4H₂O

przy niepełnym spalaniu:
CH₄ + O₂ --> C + 2H₂O