Pewien związek o wzorze m(OH)₃ ulega termicznemu rozkładowi zgodnie z równaniem :
2M(OH)₃→(nad strzałką temp. ) A+3D
Masa cząsteczkowa związku A wynosi ok 102u , a stosunek masowy związku A do związku D 51:27
1. Podaj wzór i nazwę związku A - uzasadnij odpowiedź
2. Zapisz równanie reakcji przedstawionej schematycznie w informacji wprowadzającej
3. Oblicz ile gramów związku M(OH)₃ uległo termicznemu rozkładowi, zakładając, że podana reakcja jest jedyną zachodzącą, oraz wiedząc, że w wyniku tej reakcji powstało 2,55g związku A
4. Napisz jonowe skrócone równanie reakcji, w wyniku której w roztworze wodnym można strącić związek M(OH)₃.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T17:52:14+01:00
1. 2Al(OH)3 ---->(nad strzałką T) Al2O3 + 3H2O
Związek A to tlenek glinu AL2O3
Możesz to uzasadnić że doszedłeś(aś) do tego przez dane z zadania.

2. 2Al(OH)3 ---->(nad strzałką T) Al2O3 + 3H2O

3. xg ------- 2,55g
78u ------ 102u
x = 1,95g
Odp: Termicznemu rozkładowi uległo 1,95g związku A.

4. Al(na górze 3+) + 3OH(na górze -) ---> Al(OH)3(ze strzałką w dół, bo wytrącił się osad)
4 2 4