Odpowiedzi

2009-12-30T04:38:39+01:00
Podam ci takie rózne ;p
-Ctrl+N - Nowy
-Ctrl+O - Otwórz plik wideo...
-Shift+Ctrl+O - Otwórz plik z napisami...
-Ctrl-S - Zapisz
-Shift+Ctrl+S - Zapisz jako...
-Alt+1-5 - Ostatnio otwierane pliki
-Ctrl+Z - Cofnij
-Shift+Ctrl+Z - Przywróć
-Ctrl+C - Kopiuj
-Shift+Ctrl+E - Edytor napisów
-Alt+E - Kompaktowy
-Esc - Wyjście z widoku kompaktowego
-Alt+Enter - Tryb pełnoekranowy (lub dwuklik myszy na filmie)
-Shift+Ctrl+N - Wyświetlaj napisy
-Ctrl+~ - Aktywny format napisów
-Shift+Ctrl+Q - Domyślna wartość współczynnika FPS
-Ctrl+U - Opcje...
-Shift+Ctrl+M - Czcionka napisów (pełny ekran)...
-Shift+Ctrl+K - Czcionka napisów (tryb okienkowy)...
-Ctrl+V - Wklej
-Ctrl+X - Wytnij
-Ctrl+I - Kursywa
-Shift+Ctrl+V - Tryb normalnego zaznaczania tekstu
-Shift+Ctrl+C - Tryb kolumnowego zaznaczania tekstu (dodatkowo z Alt'em i myszką)


jak coś to moge ci pogrupowac ;p napisz w prywatnych wia.

PS licze na naj ;p
1 5 1
2009-12-30T05:09:28+01:00
F1 - Wyświetla pomoc
F2 - Zmiana nazwy
F3 - Znajdź pliki/foldery
F4 - Powtarza ostatnią operację
Alt + F4 - Zamyka aktywne okno/aktywację
F5 - Wywołuje opcję „Idź do”
F7 - Rozpoczyna sprawdzanie pisowni
F12 - Wywołuje opcję „Zapisz jako”
Ctrl + 0 - Wstawia pustą linię przed akapitem
Ctrl + 1 - Ustawia pojedynczy odstęp pomiędzy wierszami
Ctrl + 2 - Ustawia podwójny odstęp pomiędzy wierszami
Ctrl + 5 - Ustawia 1,5 odstępu pomiędzy wierszami
Ctrl + A - Zaznacza cały tekst w dokumencie
Ctrl + B - Włącza/wyłącza pogrubienie liter
Ctrl + C - Kopiuje zaznaczony tekst lub element
Ctrl + E - Centruje tekst akapitu
Ctrl + I - Włącza/wyłącza pisanie kursywą
Ctrl + J - Justuje tekst akapitu
Ctrl + L - Tekst akapitu wyrównuje do lewej
Ctrl + O - Otwiera nowy dokument
Ctrl + P - Drukuje dokument
Ctrl + R - Tekst akapitu wyrównuje do prawej
Ctrl + S - Zapisuje dokument
Ctrl + U - Włącza/wyłącza podkreślenie liter
Ctrl + W - Zamyka dokument
Ctrl + Y - Przywraca cofniętą operację
Ctrl + V - Wkleja skopiowany tekst lub element
Ctrl + X - Wycina zaznaczony tekst lub element
Ctrl + Z - Cofa ostatnią operację
Ctrl + Enter - Wymusza koniec strony
Ctrl + Shift + Space -Wstawia spację nie pozwalającą na rozdzielenie wyrazów
Ctrl + Shift + * - Pokazuje znaki niedrukowalne
Ctrl + Backspace - Kasuje wyraz po lewej stronie kursora
Ctrl + Delete - Kasuje wyraz po prawej stronie kursora
Ctrl + Esc - Otwiera menu start
Ctrl + End - Przechodzi na ostatni obiekt w oknie
Ctrl + Home - Przechodzi na pierwszy obiekt w oknie
Ctrl + Alt + Delete - Restartuje komputer / wymusza zakończenie aplikacji
Ctrl + Tab - Przemieszczenie się pomiędzy zakładkami okna dialogowego
Alt + Spacja - Otwiera menu kontrolne aktywnego okna.
Alt + Tab - Przełącza pomiędzy otwartymi oknami.
Alt + Print Screen - Kopiuje aktywne okno do schowka
Alt + F4 - Zamyka program
Shift + F5 - Wraca do miejsca ostatniej edycji
Shift + F3 - Zmienia wielkość liter
Shift + F10 - Wyświetla menu kontekstowe
Shift + Delete - Natychmiastowe kasowanie bez przenoszenia do kosza
Shift + Alt + F4 Zamyka aktywne okno wraz z oknami nadrzędnych folderów
Przycisk Start + D - Minimalizuje / przywraca otwarte okna
Przycisk Start + E - Uruchamia Eksploratora Windows
Przycisk Start + F - Wyświetla menu Znajdź
Przycisk Start + R - Wyświetla menu Uruchom
Przycisk Start + Break - Wyświetla okno Właściwości Systemu