Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-30T08:13:39+01:00
Asceta to człowiek , który dobrowolnie rezygnuje z życiowych przyjemności , prowadzi życie w surowej dyscyplinie wewn. I zewn . Wyrzeka się dóbr materialnych : bogactwa , sławy , rodziny . Skazuje się na samotność , cierpienie i ból . Celowo umartwia ciało i duszę
Święty Mikołaj zrezygnował ze wszystkich dóbr doczesnych. W imię miłości do Boga i pragnienia świętości umartwia własne ciało, wyrzeka się jakichkolwiek zbytków. Pragnie jedynie zasłużyć na wieczne szczęście oraz aureolę świętego