W tym 1 zadaniu trzeba uzupełnić zdania(to jest dział:SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO ).
a)...sprawdza zgodność decyzji administracyjnych z obowiązującym prawem.
b)...są stroną zabezpieczającą dowody przestępstwa.
c)...pilnuje interesu publicznego w radiofonii.
d)W Polsce kontrole nad służbą cywilną pełni....
e)W Polsce obywatel polski zyskuje pełną zdolność do czynności prawnych od....
f)...sprawdza zgodność przepisów ustanowionych przez władzę w celu działalności.
g)...to osoba powołana przez sejm do wolności i praw człowieka i obywatela
h)...to organ powołany do kontroli gospodarczej i finansowej wprowadzonej przez administracje rządową NBP.
Zadanie 2
1)Etapy formowania rządu
2)etapy zatwierdzania ustawy

Dzięki z góry :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T12:08:50+01:00
A)
b)
c) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
d)
e) Trybunał konstytucyjny (chyba)
f) Rzecznik Praw Obywatelskich
h) Izba Kontroli
Na zad 2
1)http://new-arch.rp.pl/artykul/578384_Tworzenie_rzadu_-_scenariusz_prawny.html

Mam nadzieje ze choć trochę pomogłam :) Niektórych nie wiem ale liczę że inni użytkownicy pomogą :)

1 5 1