Odpowiedzi

2009-09-15T22:32:46+02:00
Prezentujemy zalety i wady pracy zdalnej, opracowane na podstawie wywiadów z pracownikami zdalnymi, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz pracodawcami:

Zalety dla e-pracownika:

* praca w elastycznych godzinach pracy
* dostęp do miejsc pracy na całym świecie
* świadczenie pracy z miejsca zamieszkania
* zarządzanie swoim czasem
* praca w domu lub centrum np. coworkingu
* mniej stresu
* godzenie pracy z nauką i życiem rodzinnym (np. wychowywanie dzieci)
* inne

Zalety dla e-przedsiębiorcy:

* bycie szefem dla siebie
* biuro w domu
* realizacja własnych pomysłów
* świadczenie usług nowej generacji
* dostęp do klientów na całym świecie
* inne

Zalety dla pracodawcy :

* zwiększenie efektywności i wydajności pracy
* nastawienie na efekt pracy, a nie na czas pracy
* obniżenie kosztów np. utrzymania powierzchni biurowej
* wzrost zatrudnienia bez konieczności zwiększania powierzchni biurowej
* nieograniczone zasoby kadr
* świadczenie usług nowej generacji
* zmniejszenie absencji chorobowej
* niższy wskaźnik fluktuacji zatrudnienia
* niższe koszty rekrutacji
* utrzymanie wysoko wykwalifikowanego personelu
* inne

Wady:

* poczucie odizolowania
* brak osobistych kontaktów ze współpracownikami
* ryzyko utraty kontroli nad czasem pracy
* silna motywacja
* przystosowanie rodziny
* problemy techniczne i brak szybkiej pomocy
* nie widzi się pracownika i wydaje się, że nie ma kontroli jego pracy
2009-09-15T22:38:48+02:00
Jeżeli masz na myśli przedsiębiorczość jako zakładanie firm, prowadzenie własnego interesu to:

Pozytywnymi aspektami prowadzenia działalności przedsiębiorczej, są przede wszystkim, niezależność i możliwość samodzielnego rozwijania firmy, tworzenie nowych miejsc pracy, powiększanie budżetu państwa (podatki), wzbogacanie runku o nowe produkty lub tworzenie konkurencji co prowadzi do eliminowania monopolu innych firm, dzięki temu współzawodnicy pozyskują klientów obniżkami cen oraz poprawą jakości usług, towarów . Własna firma to również odciążanie sektorów państwowych.

Jeżeli potrzebne ci są też jakieś negatywne aspekty:
- przesycenie rynku firmami
- firmy prywatne upadają częściej, przez co ludzie tracą pracę i świadczenia socjalne
- firmy prywatne nie podlegają tak restrykcyjnej kontroli i mogą wprowadzać "buble" na rynek
2009-09-15T22:39:21+02:00

Na wstępie warto po krótce wyjaśnić samo pojęcie gospodarki rynkowej.Przede wszystkim opiera się ona na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej.Charakteryzuje się tym, iż prawie wszystkie zasoby,których prawo własności jest nienaruszalną zasadą,znajdują się w rękach społeczeństwa czyli są własnością prywatną.W efekcie przedsiębiorstwa jak i sami ludzie podejmują podstawowe decyzje dotyczące m.in. produkcji,inwestycji czy zatrudnienia.System ten regulowany jest głównie cenami poniewaz działające w nim podmioty gospodarcze charakteryzują się dążeniem do jak największego powiększenia powyższej własności czyli osiągnięcia maksymalnie wysokich dochodów i zysków za pomocą takich podstawowych elementów jak podaż,popyt i cena.
Głównymi zaletami gospodarki rynkowej są:
-tendencja do racjonalnego wykorzystania zasobów gospodarczych
-efektywny system motywacyjny
-duża innowacyjność gospodarki
-dyscyplina finansowa przedsiębiorstw,związana z konkurencją i zasadą samofinansowania działalności gospodarczej
-tendencja do samodzielnego ustalania się równowagi rynkowej
-duża elastyczność gospodarki
-dobre zaopatrzenie sklepów
Dążąc do jak największego zysku przedsiębiorcy starają się produkować więcej i lepiej niż ich konkurenci oraz możliwie najtaniej.Wymaga to poszukiwania najtańszych kombinacji czynników produkcji oraz wprowadzenia obniżających koszty innowacji technologicznych i organizacyjnych..System ten uzależniony jest bezpośrednio od woli konsumentów.Głównym czynnikiem jest zysk,który stanowi motor napędowy działań ludzkich i sprawia że produkują oni rzeczy,których pragną kupujący.
Reasumując można stwierdzić,iż najistotniejszą zaletą gospodarki rynkowej jest konkurencja w wyniku której do konsumentów docierają tylko najlepsze i najtańsze produkty,gdyż to właśnie na nie jest popyt.Pokazuje nam również wartości rozwoju takie jak wykształcenie,kreatywność,przedsiębiorczość dzięki którym łatwiej jest nam zrobić karierę czy uzyskać wysoki status finansowy.
Niestety istnieją też wady (które równie dobrze nazwać możemy skutkami ubocznymi) głównie w postaci bezrobocia.Wiążę się to bezpośrednio z tym,że przedsiębiorcy uwzględniając rachunek ekonomiczny zatrudniają jak najmniejszą liczbę pracowników od których zarazem wymaga sie wszechstronności co w efekcie doprowadza do podziału społeczeństwa na klasę najniższą,średnią i wyższą.Nie można również nie zauważyć problemu zakładów nierentownych,które szeroko korzystały z pomocy państwa w poprzednim systemie a dziś w dobie wszechobecnej konkurencji nie zdają egzaminu co w efekcie kończy sie zwolnieniami ludzi,którzy nie przygotowani,powiększają rzesze bezrobotnych i u ktorych często powstaje poczucie niesprawiedliwości,bezduszności czy nawet krwiożerczości dzisiejszego systemu.Dodatkowym czynnikiem powodującym niezadowolenie części społeczeństwa z obecnej formy gospodarki jest powszechny konsumpcjonizm,świadomość że nie ma nic za darmo,że za wszystko trzeba płacić co ludzi gorzej wykształconych czy zarabiających zmusza do korzystania z dóbr gorszego gatunku co powiększa dysproporcje między nimi samymi.
Mimo różnorodnych opinii i doświadczeń społeczeństwa nie zmienia jednak faktu to,że kraje o rozwiniętej gospodarce rynkowej zapewniają swoim obywatelom statystycznie najwyższy,przeciętny poziom dobrobytu,gwarantując równocześnie najszerszy zakres swobód obywatelskich.