Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-15T22:41:12+02:00
Mechaniczne i chemiczne roślin i zwierząt.
Skały wietrzeją - niszczą się i kruszą na skutek wielu czynników. Jako jedne z ważniejszych można wymienić mechaniczne i chemiczne oddziaływanie roślin i zwierząt.
Oddziaływanie mechaniczne roślin polega na kruszeniu skały przez rosnącą roślinę. Roślina zwiększając swe wymiary może wchodzić w szczeliny skalne (np. korzeniami) i rozsadzać je lub też kruszyć skałę z wierzchu. Zwierzęta meczanicznie oddziaływują na skałę np. chodząc po niej (np. kopytami) a także ocierając się o nią, czy też kopiąc w niej (nie należy zapominać, że w sensie geograficznym piasek także jest skałą).
Wietrzenie chemiczne polega na działaniu substancji wydzielanych przez rośliny i zwierzęta powodujących rozpad skały. W przypadku zwierząt mogą to być np. ekstrementy (odchody). W przypadku roślin zaś inne substancje przez nie wydzielane.
2 5 2