Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T12:14:15+01:00
2009-12-30T12:42:42+01:00
1 str.24
Inżynieria genetyczna pozwala na wprowadzenie nowych genów do materiału genetycznego organizmów, wprowadzenie dodatkowych kopii niektórych genów albo zmianę aktywności istniejących genów.

2 str. 24
hemofilię, cukrzycę, szczepionkę, przeszczepu.

3 str. 24
1. witaminy
2. ryż
3. czerniak
4. znak
5. AIDS
6. gen
7. alergie
8. organizm
Hasło: Transgen - jest to przeniesiony gen z jednego organizmu do drugiego.

4 str. 25
Mutacjom genowym częściej poddaje się rośliny niż zwierzęta, dlatego że wprowadzenie zmian genetycznych u zwierząt jest trudniejsze, bardziej pracochłonne i droższe niż u roślin.

5 str. 25
Podkreśl:
Mają zwiększoną odporność na choroby.
Wprowadza się do ich ciał obcy gen.
U"suwa się z ich komórek określone geny.

6 str. 25
- hemofilia
- AIDS
- anemia
- zapalenie wątroby typu B
- cukrzyca

7 str. 25
transgen - fragment DNA przeniesiony z innego organizmu

GMO - organizm o celowo zmienionym materiale genetycnym

terapia genowa - wprowadzenie genów, których brakuje w organizmie na skutek mutacji

1 str. 26
Podkreśl:
bliźnięta jednojajowe, tulipan powstały z cebulki, truskawka powstała z rozłogu.

2 str. 26
Klon - identyczny pod względem genetycznym osobnik.

3 str. 26
F
P
P
P
P

4 str. 26
Skreśl:
mejozy
organizmy transgeniczne
różny
płciowego
terapią genową
cebuli

5 str.
- odmienne doświadczenia
- różne środowisko.
5 3 5