1. co mają wspólnego , a czym różnią się siła równoważąca i wypadkowa ?

2.Dwie dziewczynki ciągną wózek za pomocą dwóch linek tworzących kąt 45° i działają odpowiednio siłami: jedna 120N(niutonów) , a druga 100N.Znajdź graficznie wypadkową sił i siłę równoważącą,jakie działają na wózek. Narysuj ich wektory pod kątem 45°,przyjmując,że 1cm równy jest 20N.Po narysowaniu równoległoboku zmierz odpowiednią przekątną i podaj wynik w niutonach.

3.Trzech robotników pcha skrzynię, działając odpowiednio silami: 300N,400N,300N. Ile wynosi siła wypadkowa? Przedstaw tę sytuację na rycinie. Narysuj tylko wektory sił.Narysuj również siłę równoważącą.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T15:47:28+01:00
1. Siła wypadkowa to taka, którą można zastąpić wszystkie inne siły działające na dane ciało, nie zmieniając efektów, jakie będzie na nie wywierać.

Siła równoważąca to taka, że jeżeli dodamy ją do układu to zrównoważy siłę wypadkową sił na nie działających (będzie miała ten sam kierunek i identyczną wartość jak siła wypadkowa tylko przeciwny zwrot).

2.
120 N - 6 cm
100 N - 5 cm
wypadkowa - zielona
równoważąca - czerwona
Fw = - Fr ≈ 200 N (10 cm)

3.
Fw = 300 N + 300 N + 400 N = 1000 N
18 4 18
2009-12-30T19:16:31+01:00
1.
Siła wypadkowa zastępuje działanie kilku sił, przyłożonych do tego samego ciała.

Siła równoważąca - siłę, która równoważy działanie innych sił nazywamy siłą równoważącą.

2.
6cm - 120 niutonów (N)
5cm - 100 niutonów (N)

Fw = -Fr = 200 niutonów (N) [ 10cm ].

3.
Fw = 400 niutonów (N) + 300 niutonów (N) * 2 = 1000 niutonów (N).

Pozdrawiam.
5 3 5