Odpowiedzi

2009-12-30T12:10:38+01:00
Okres 1797 - 1815 to we Francji lata panowania Napoleona Bonaparte, Polska natomiast jest pod zaborami - utraciliśmy niepodległość. Francja miała zatem tych
samych wrogów, co rozgrabiona Rzeczpospolita co spowodowało emigrację
wybitnych polskich patriotów do tegoż właśnie państwa. Bonaparte
wielokrotnie zasięgał pomocy polskiej w prowadzonych walkach, między
innymi we Włoszech, w związku z czym kiedy w latach 1806/1807 wojska
napoleońskie przekroczyły dawne granice państwa polskiego, pojawiła się
koncepcja pomocy ze strony Francji w odrodzeniu się Królestwa
Polskiego. Kiedy wojska Napoleona zwyciężyły nad armią pruską w
1806 roku, J.H. Dąbrowski i Józef Wybicki realizując misję Napoleona
zorganizowali antypruskie powstanie na terenie Wielkopolski. Tworzono
zatem armię polską, która od 1807 roku miała stanowić siłę zbrojną KW.
Kiedy Rosja ponosiła kolejno klęski pod Iławą Pruską i Friedlandem
postanowiono zawrzeć pokój w Tylży, gdzie po rozmowach Napoleona z
Aleksandrem I, podjęto decyzję o powstaniu Księstwa Warszawskiego. Na
obszar Księstwa miały składać się tereny z II i III zaboru pruskiego,
lecz obszar ten 2 lata później powiększono po wojnie z Austrią o tereny
III zaboru Austriackiego i części okręgu zamojskiego. Do Księstwa nie
włączono Gdańska, które stało się wolnym miastem pod protektoratem
Saksonii, Prus oraz Francji oraz okręgu białostockiego oddanego Rosji. Napoleon
nadał Księstwu Warszawskiemu nową konstytucję, co miało miejsce w 1807
roku w Dreźnie. Konstytucja wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej
o silnej władzy panującego, w którego rękach skupiała się najwyższa
władza wykonawcza i duży zakres władzy ustawodawczej. Księstwo było
połączone unią personalną z Saksonią, ponieważ dziedzicznym księciem
warszawskim, został obrany jeszcze podczas konstytucji 3 maja,
przedstawiciel dynastii Wettynów Fryderyk August, sprzymierzeniec
Napoleona. Konstytucja i opierała się na władzę ustawodawczą, która
podzielona była na monarchę i parlament(dwuizbowy sejm), władzę
wykonawczą, na czele której stał monarcha od którego zależała pełnia
władzy administracyjno – wykonawczej i rządów: księstwa i Rady Stanu.
Konstytucja przewidywała również władzę sądowniczą, gdzie wprowadzono
m.in. kodeks Napoleona, oraz na jej podstawie podzielono państwo na
departamenty i powiaty, zniesiono urzędy kolegialne, zagwarantowano
wolność obywatelską wszystkim z wyjątkiem Żydów, wolności osobistej,
wolność wyznania oraz równości obywateli wobec prawa. Językiem
urzędowym stał się polski, oraz utworzono wojsko. Księstwo
warszawskie nie istniało długo, ponieważ powstałe po zwycięstwach
Napoleona, upadło w wyniku jego klęsk. W wyniku kontrofensywy
rosyjskiej w 1813 roku, armie carskie zajęły obszar Księstwa, a o jego
dalszych losach miał zadecydować kongres wiedeński.
55 4 55
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T12:40:47+01:00
Polsce zagrażalo bardzo dużo czynników dlatego zdecydowali sie na związanie z Francją. o niepodlwgłośc Polski starali sie tylko polacy, francuzi w tym Bonaparte pragnęli tylko swojego zwycięstwa i zysków dla siebie. Dlatego ta ''współpraca'' nie wyszła nam na dobre.
10 4 10