KRZYŻÓWKA
1. rodzaj liczydła używanego w starożytności? (4 litery)
2.część łamanej? (3 litery)
3. może być dodatni lub ujemny? (4 litery)
4. pewnik; twierdzenie które w danej teorii naukowej przyjmujemy bez dowodu? (8 liter)
5. dokładny opis rozwiązania zadania, problemu? (8 liter)
6. okręgi, które mają wspólny środek? ( 13 liter)
7. prosta która ma dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem (7 liter)
8. dział geometrii zajmujący się badaniem własności figur płaskich? (11 liter)
9. umowny znak służący do zapisywania liczb? (5 liter)
10. występuje w rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym ułamka zwykłego? (5 liter)
11. zbiór, do którego nie należy żaden element? (5 liter)
12. jedno z przekształceń geometrycznych? (13 liter)
13. określasz go zaokrąglając liczbę? ( 4 litery)
14. jeden z czworokątów? ( 7 liter)
15. wypłata po odciągnięciu potrąceń? (5 liter)
16. najsłynniejsza liczba niewymierna? (2 litery)
RESZTĘ HASEŁ MAM PROSZĘ O POMOC NAGRODZĘ 5O PUNKTAMI

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T12:33:14+01:00
1) abak
2)kąt
3)znak
4)aksjomat
5)algorytm
6)współsrodkowe
7)styczna
8)planimetria
9)cyfra
10)okres
11)pusty
12)jednokładność
13)błąd
14)kwadrat
15)netto
16)pi
pozdrawiam
21 3 21
2009-12-30T12:38:41+01:00
1. rodzaj liczydła używanego w starożytności? (4 litery) ABAK
2.część łamanej? (3 litery) ŁUK
3. może być dodatni lub ujemny? (4 litery) ZNAK
4. pewnik; twierdzenie które w danej teorii naukowej przyjmujemy bez dowodu? (8 liter)AKSJOMAT
5. dokładny opis rozwiązania zadania, problemu? (8 liter)ALGORYTM
6. okręgi, które mają wspólny środek? ( 13 liter)WSPÓŁŚRODKOWE
7. prosta która ma dokładnie jeden punkt wspólny z okręgiem (7 liter) STYCZNA
8. dział geometrii zajmujący się badaniem własności figur płaskich? (11 liter) PLANIMETRIA
9. umowny znak służący do zapisywania liczb? (5 liter)CYFRA
10. występuje w rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym ułamka zwykłego? (5 liter) OKRES
11. zbiór, do którego nie należy żaden element? (5 liter) PUSTY
12. jedno z przekształceń geometrycznych? (13 liter) JEDNOKŁADNOŚĆ
13. określasz go zaokrąglając liczbę? ( 4 litery) BŁĄD
14. jeden z czworokątów? ( 7 liter) DELTOID
15. wypłata po odciągnięciu potrąceń? (5 liter) NETTO
16. najsłynniejsza liczba niewymierna? (2 litery) PI
15 4 15