1)Napisz po jednym przykładzie równania reakcji otrzymywania:
a)wodorotlenku ołowiu(II)
............................................................................
b)wodorotlenku, w którym metal jest jednowartościowy
................................................................................
c) dowolnego wodorotlenku trudno rozpuszczalnego w wodzie
..........................................................................

2) Uzasadnij prawdziwość stwierdzenia: Każda zasada jest wodorotlenkiem, ale nie każdy wodorotlenek jest zasadą.
......................................................................
......................................................................

1

Odpowiedzi

2012-12-12T14:14:17+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad1
a) Pb(NO3)2 + 2KOH ---> Pb(OH)2 + 2KNO3
b) K2O + H2O ---> 2KOH
c) CuSO4 + 2NaOH ---> Cu(OH)2 + Na2SO4

Zad2
Zasady są to wodne roztwory wodorotlenków, które ulegają reakcjom dysocjacji. Jednak nie wszystkie wodorotlenki się rozpuszczają w wodzie np. Fe(OH)₃, Al(OH)₃, co oznacza że nie są one zasadami.

34 4 34