Odpowiedzi

2009-12-30T12:47:39+01:00
Reakcja syntezy: tlen + wapń ---> tlenek wapnia

reakcja analizy: tlenek wodoru ----> tlen + wodór
3 4 3
2009-12-30T12:51:24+01:00
Syntezy - łączenie

pierwiastek + pierwiastek - związek chemiczny
A + B - C
np.
tlen + magnez - tlenek magnezu

Analizy - rozpadu

związek chemiczny - pierwiastek + pierwiastek
A - B + C
np.
tlenek rtęci - tlen + rtęć

licze na naj :):):)
7 4 7
2009-12-30T12:53:28+01:00
Napisz słownie przebieg syntezy i analizy

Synteza, czyli łączenie przynajmniej dwóch substratów w jeden produkt.
substrat + substrat → produkt

przykład syntezy :
magnez + tlen → tlenek magnezu

Analiza, czyli rozkład jednego substraty na przynajmniej dwa produkty.
substrar → produkt + produkt

przykład analizy :
tlenek rtęci ( II ) → tlen + rtęć

Pozdrawiam. :)
8 3 8