Z kawałka plasteliny ulepiono ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 2cm i wysokości 6cm. następnie z tego samego kawałka plasteliny ulepiono sześcian. krawędź tego sześcianu ma długość:
A. 2cm
B. 3cm
C. 2√2 cm
D. 2√3cm

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T12:54:38+01:00
A. 2

Kiedy obliczysz objętość ostrosłupa, będziesz wiedziała, że sześcian ma taką samą, więc musisz dobrać liczbę, która podniesiona do potęgi i pomnożona będzie miała taką samą objętość.
2009-12-30T12:59:04+01:00
V ostrosłupa=⅓a²h=⅓×2²×6=8cm²
v sześcianu=a³
a³=8cm³
a=∛8
a=2cm
odp.A jest prawdiłowa
pozdrawiam