1.
Uczniowie przeprowadzili obserwację cyklu rozwojowego mszyc.
Wyniki obserwacji wyglądały następująco:
1) wiosna, lato – warunki pogodowe względnie stałe – mszyce rozmnażają się bezpłciowo.
2) jesień – warunki pogodowe zmienne – mszyce rozmnażają się płciowo.
Wyjaśnij, dlaczego w zmieniających się warunkach mszyce rozmnażają sią płciowo,a nie bezpłciowo.

2.
Uczniowie przeprowadzili obserwację cyklu rozwojowego mszyc.
Wyniki obserwacji wyglądały następująco:
1) wiosna, lato – warunki pogodowe względnie stałe – mszyce rozmnażają się bezpłciowo.
2) jesień – warunki pogodowe zmienne – mszyce rozmnażają się płciowo.
Wyjaśnij, dlaczego w stałych warunkach mszyce rozmnażają się bezpłciowo, a nie płciowo.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T20:03:17+01:00
2.U mszyc występuje przemiana pokoleń.
Wiąże się ona z ciągłym przystosowywaniem się do zmieniających się warunków.
U mszyc wiosną i latem następuje rozmnażanie bezpłciowe , ponieważ warunki środowiska są niezmienne ,a organizm jest do nich dobrze przystosowany i wszelkie zmiany jego cech mogą okazac się niepotrzebne lub wręcz szkodliwe.

1.W zmieniających warunkach rozmnażają się płciowo, gdyż wtedy warunki środowiska jesienia się pogarszają i nie jest u niż możliwe rozmnażanie bezpłciowe. Wiąże się to z sezonowością.
10 4 10