Teksty źródłowe z pytaniami
Czasy nowożytne: 1697-1871

Ustanowienie Komisji Edukacji Narodowej

Srogie okoliczności i kłopotliwe zatrudnienia nie mogły przed prawodawczą Rzeczypospolitej troskliwością ukryć pierwszej narodów wszystkich potrzeby i istotnej towarzystwa ludzkiego twierdzy. Dostrzegła ona, że ćwiczenia i edukacya młodzi jest jedynym dla państw ciągłego uszczęśliwienia warunkiem. Czuje ta matka stroskana i widzi że bedąc na liczbie obywatelów uszkodzoną, na zdolności i przygotowaniu ich usług swoich całe ubezpieczenie swoje zakładać powinna. Niechże jej nad tobą, godny politowania narodzie, czujność i pieczołowitość własnymi się ogłosi słowy! Czytaj z uszanowaniem wypisany wiernie jej wyrok![...]
Ponieważ Ociec święty przez wydaną do wszystkich państw chrześcijańskie bullę [...] skonfiskował institutum¹ zakonu ks. jezuitów, którzy w kraju większą część funduszów, na edukacyją młodzi destynowanych² i więksi część edukacyi, za dozwoleniem Rzeczypospolitej wielo konstytucyjami nadany utrzymywali. [...]
1-mo Ustanawiamy Komisyją w Warszawie odprawować się mającą do edukacyi młodzi szlacheckiej pod protekcyją Jego Królewskiej Mości Pana naszego Miłościwego.[...] Odtąd tedy wszystkie generalnie akademie, gimnazyja, kolonie akademickie, szkoły publiczne [...] z tym wszystkim, co tylko do wydoskonalenia nauk i ćwiczenia w nich młodzi szlacheckiej ściągać się może, pod dozór i rozporządzeń Komisyi tej oddajemy [...].

Pytania:
1. Wskaż powody powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej.
2.Jakie były finansowe podstawy funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej?

Muszę też mieć określone jaki to jest rodzaj źródła.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-01T23:28:45+01:00
Ad. 1
- wykształceni obywatele mogli lepiej służyć państwu
- obywateli był mniej więc powinni być oni za to lepsi, czyli wykształceni
- niebezpieczne sąsiadujące państwa
- kształcenie nowoczesnych kadr dla wojska i administracji
- kształcenie młodych ludzi skłonnych do reform

Ad. 2
Kasata w 1773 roku przez papieża Klemensa XIV zakonu jezuitów, który prowadził najwięcej szkół średnich dla synów szlachty, umożliwiła reformę szkolnictwa. Zakon ten otrzymywał większą częśc funduszów na edukację młodych w kraju.

Jest to źródło pisane.