Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T13:41:45+01:00
Podaj równanie okręgu o średnicy AB, A(1,1); B(7,3)


rownanie okregu ma postac

(x-x₀)²+(y-y₀)²=r²
gdzie (x₀,y₀) to środek okregu, czyli w tym przypadku srodek odcinka AB
znajdujemy go

x₀=(1+7)/2=4
y₀=(1+3)/2=2

r promien okregu czyli polowa dlugosci odcinka AB, czyli
2r=pierwiastek z [(7-1)²+(3-1)²]= pierwiastek z [36+4]=√40=2√10
r=√10
r²=10

rownanie okregu ma postac

(x-4)²+(y-2)²=10
2 3 2