W czasie pobytu za granicą kupiłeś używany sprzęt.Po przyjściu do domu okazało się że urządzenie nie działa.W rozmowie z byłym właścicelem;
- przedstaw swoje zastrzeżenia
-nie zgódz się z jego argumentami
-poproś o zwrot całej kwoty

ma być w formie dialogu z góry dzięki:)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T13:41:43+01:00
- Good morning. I bought second hand mp4 player. It was yours. It doesn't play music and videos. I want my money back. (dzień dobry. kupiłam używany odtwarzacz mp4. był twój. nie gra muzyki i nie puszcza filmów. chcę zwrot pięniędzy)
- No, you can't. I think this MP4 player is ok. It plays music and videos. When it was mine, it was good. (nie, nie możesz. myślę,że ten odtwazacz mp4 jest w porządku. odtwarza muzykę i filmy. kiedy był mój, działał)
- So can you look what's wrong? Maby I can't play the music? (więc możesz zobaczyć co jest nie tak? może to ja nie umiem odtworzyć muzyki?)
- Maby you've got so much songs, it can't play them? But I can to look at it. (może masz tak dużo piosenek, że nie może ich odtworzyć? ale mogę zobaczyć)
- And do you think it is ok? (myślisz, że jest w porządku?)
- Oh. You're right! This thing doesn't play music! But it plays videos. (och. masz rację. nie odtwarza muzyki! ale można odtworzyć filmy)
- I want you to give me money back, please. (chcę, żebyś oddał mi spowrotem moje pieniądze.)
- Ok, I can give you the money back if you give me this mp4.(dobrze, oddam ci pieniądze, jeśli ty dasz mi to mp4)
- Ok, I agree. (dobrze, zgadzam się)
1 5 1
2009-12-30T16:07:16+01:00
- I think that cassette recorder that I bought yesterday isn't rewind the tape and doesn't work
- With all due respect but I disagree with you.
- Could I have my money back ?