1.Ile wynosi:
a)masa atomowa sodu
b)masa mola sodu
c)masa atomowa sodu wyrażona w gramach

2.Oblicz jaką liczbę moli stanowi 14,8 g wodorotlenku wapnia?

3.Oblicz masę 2×10²³ cząsteczki dwutlenku węgla.

4.Ile gramów węgla jest zawarte w 220g dwutlenku węgla?

5.Ile gramów sodu jest zawarte w 0,4 mola Na₂O (tlenku sodu)?

Pomóżcie!!;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T14:12:15+01:00
1.Ile wynosi:
a)masa atomowa sodu - 23u
b)masa mola sodu- 23 g/mol
c)masa atomowa sodu wyrażona w gramach = 3,82 * 10⁻²³ g

1g---6,02*10²³u
x-----23u
x=3,82 * 10 ⁻²³g

2.Oblicz jaką liczbę moli stanowi 14,8 g wodorotlenku wapnia?
M[Ca(OH)₂]=40+2*17=74 g/mol

1mol -- 74g
x------14,8g
x=0,2 mola

3.Oblicz masę 2×10²³ cząsteczki dwutlenku węgla.
M(H₂O)=18 g/mol

18g---6,02*10²³
x-----2×10²³
x=5,89g

4.Ile gramów węgla jest zawarte w 220g dwutlenku węgla?

W jednym molu CO₂ znajduje się 1 mol C
M(CO₂)=12+2*16=44 g/mol
M(C)=12 g/mol

CO₂------C
44g-------12g
220g-------x
x=60g

5.Ile gramów sodu jest zawarte w 0,4 mola Na₂O (tlenku sodu)?
W jednym molu Na₂O znajdują się 2 mole Na

M(Na)=23 g/mol

Na₂O------Na
1mol-----46g
0,4mola---x
x=18,4g
6 4 6