Odpowiedzi

2009-12-30T13:38:40+01:00
L= 15m
d= 0,6mm=0,6*10^-3m
d=2r
opór właściwy konstantu=0,5·10^-6 Ω·m.
R=opór właściwy*l/S

S- pole przekroju poprzecznego elementu
Skoro jest to drut to pole poprzeczne jest kołem
S=πr²=0,0000002826m^2

R=(0,5·10^-6)*15/0,0000002826
R=26,54 [Ohm]
2009-12-30T15:18:13+01:00
Dane
l=15m
d=0,6mm
ρ=0,45*10^-6 Ω*m
s=π*r²=π*0,3² mm²=0,2826mm²=0,2826*10^-6 m²
R=ρ*l/s=0,45*10^-6 *15 /(0,2826*10^-6)=23,9Ω