Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T13:47:00+01:00
Napisz i opisz według wzoru równania reakcji chemicznych, których zapis słowny jest nastepujacy:
a) sód+ tlen ------> tlenek sodu
4Na + O₂ →2Na₂O
b) tlenek rtęci-----> rtęć + tlen
2HgO → 2Hg + O₂
c) magnez+ woda------> tlenek magnezu + wodór
Mg + H₂O → MgO + H₂
4 2 4