Samochód rusza ze skrzyżowania z przyśpieszeniem 2m/s2.
Oblicz, jak długo może trwać taki ruch przyśpieszony, jeśli na tej drodze obowiazuje ograniczenie prędkosci do 50km/h.
Oblicz drogę przebytą przez samochód do chwili osiągnięcia tej wartości prędkości.

1

Odpowiedzi

2009-12-30T14:41:39+01:00
Samochód rusza ze skrzyżowania z przyśpieszeniem 2m/s2.
Oblicz, jak długo może trwać taki ruch przyśpieszony, jeśli na tej drodze obowiazuje ograniczenie prędkosci do 50km/h.
Oblicz drogę przebytą przez samochód do chwili osiągnięcia tej wartości prędkości.

a=2 m/s²
v₀=0
v₁=50 km/h=50000m/3600s=500/36 m/s=250/18 m/s=125/9 m/s

t=?

a=Δv/t
t=Δv/a
t=125/9 m/s : 2 m/s²
t=125/18 s=ok 6,94 s

S=?

S=at²/2, bo v₀=0
S=2 m/s² * (125/18 s)² /2
S=1 m/s² * 15625/324 s²
S=15625/324m
S≈48,23 m
1 5 1