Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T15:11:02+01:00
Zad 4
a) dorośli -x
dzieci-y
x+y=220

b) Krzysiek- x
Ala- x+7
x+x+7=x

c) 4 bułki - 4x
8 rogali - 8y

4x+8y=6zł

d) ołówek - x
długopis - y
x+2y=15

nie jestem tego pewna .

e) pieniądze które dostał - x
pieniądze wydane= y
x-y= 6.

f) bok I - a
bok II+ b

2 (a+3) + 2b=20

g) nie wiem.


zad 1.
a) 2x+y-2=0
2x+y=2

liczby mogą byc takie :
x=0 ,y=2
x=1 , y=0
x=2, y= -2
b) x+2y=11
x=1 , y=5
x=3 , y=4
x=5 , y=3
x=7 , y=2
x=9 , y=1
x=11 , y=0

zad 2
a) 2x-3y= v + x x=3 , y=-1
2*3-3*(-1) = v+ 3
6+3=v+3
9=v+3
v=9-3
v=6

b) 5x- ** +y=2 / x=4 , y=3
5*4 - ** + 3=2
20-**+3=2
20-21+3=2

zad 3.
a) y+3=x

liczby :
y=1 , x=4
y=2 , x=5
b) 1/3y-5= 1/2z

liczba spełniająca.
y=3 , z=6
y=6 , z=12

c) x+10=y-7

x=1 , y= 18
x=2 , 19

d) t+1=1/5x

t=5 , x=25
t=2 , x= 10

zad 6
a) u+1%v=12
u-1%v=8
b) t-50%s=s-20
t+5%=15-%s

c) x=62,5%y
x+20%=y-40

zad 10
a) y+2-(3-x)=0
x-2=5-(2-y)

y+2-3+x=0
x-2=5-2+y

x+y=3-2
x-y=5

x+y=1
x-y=5
2x=6
x=3

x+y=1
3+y=1
y=-2

x=3
y=-2

b) 3(x-y)+4x=8
3(x-5y)=5-9y

3x-3y+4x=8
3x-15y=5-9y
7x-3y=8 *(-2)
3x-6y=5

-14x+6y=-16
3x-6y=5

-11x=-11
x= 1

3x-6y=5
x=1

3*1-6y=5
x=1

3-6y=5
x=1

-6y=2
x=1

y= -1/3
x=1

c) 3(2x-1)+4(y-2)=9
2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2

6x-3+4y-8=9
10x-2+3y=15x+5y+2

6x+4y=9+3+8
10x-15x+3y-5y=2+2

6x+4y=20
-5x-2y=4 /*2

6x+4y=20
-10x-4y=-8

-4x=-12
x=3

6x+4y=20
x=3

6*3+4y=20
x=3

18+4y=20
x=3

4y=2
x=3

y= 1/2
x=3

d) 2(x+y)-3(x-2y)=-7x-2
5(x+1) -2(3-y)=-4(x+y)

2x+2y-3x+6y=-7x-2
5x+5-6+2y= -4x-4y

2x-3x+7x+2y+6y= -2
5x+4x+2y+4y= 6-5

6x+8y= -2 (:2)
9x+6y=1

3x+4y= -1 / *(-3)
9x+6y=1

-9x-12y=-3
9x+6y=1

-6y=-2
y= 1/3

9x+6y=1
9x+6*1/3 =1

9x+2=1
9x=-1
x=-1/9


x=-1/9
y=1/3

e) 4(x+2)-3(y-1)=x+y-3
3(x-4)-2(y-2)=4(x-y)+4

4x+8-3y+3=x+y-3
3x-12-2y+4=4x-4y+4

3x-4y=2
-x+2y=12 / *3

3x-4y=2
-3x+6y=36

2y=38
y=19

3x-4y=2
3x-4*19=2

3x-76=2
y=19

3x=78
y=19

x=26
y=9
2009-12-30T19:44:48+01:00
Liczby mogą byc takie :
x=0 ,y=2
x=1 , y=0
x=2, y= -2
b) x+2y=11
x=1 , y=5
x=3 , y=4
x=5 , y=3
x=7 , y=2
x=9 , y=1
x=11 , y=0

zad 2
a) 2x-3y= v + x x=3 , y=-1
2*3-3*(-1) = v+ 3
6+3=v+3
9=v+3
v=9-3
v=6

b) 5x- ** +y=2 / x=4 , y=3
5*4 - ** + 3=2
20-**+3=2
20-21+3=2

zad 3.
a) y+3=x

liczby :
y=1 , x=4
y=2 , x=5
b) 1/3y-5= 1/2z

liczba spełniająca.
y=3 , z=6
y=6 , z=12

c) x+10=y-7

x=1 , y= 18
x=2 , 19

d) t+1=1/5x

t=5 , x=25
t=2 , x= 10

zad 6
a) u+1%v=12
u-1%v=8
b) t-50%s=s-20
t+5%=15-%s

c) x=62,5%y
x+20%=y-40

zad 10
a) y+2-(3-x)=0
x-2=5-(2-y)

y+2-3+x=0
x-2=5-2+y

x+y=3-2
x-y=5

x+y=1
x-y=5
2x=6
x=3

x+y=1
3+y=1
y=-2

x=3
y=-2

b) 3(x-y)+4x=8
3(x-5y)=5-9y

3x-3y+4x=8
3x-15y=5-9y
7x-3y=8 *(-2)
3x-6y=5

-14x+6y=-16
3x-6y=5

-11x=-11
x= 1

3x-6y=5
x=1

3*1-6y=5
x=1

3-6y=5
x=1

-6y=2
x=1

y= -1/3
x=1

c) 3(2x-1)+4(y-2)=9
2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2

6x-3+4y-8=9
10x-2+3y=15x+5y+2

6x+4y=9+3+8
10x-15x+3y-5y=2+2

6x+4y=20
-5x-2y=4 /*2

6x+4y=20
-10x-4y=-8

-4x=-12
x=3

6x+4y=20
x=3

6*3+4y=20
x=3

18+4y=20
x=3

4y=2
x=3

y= 1/2
x=3

d) 2(x+y)-3(x-2y)=-7x-2
5(x+1) -2(3-y)=-4(x+y)

2x+2y-3x+6y=-7x-2
5x+5-6+2y= -4x-4y

2x-3x+7x+2y+6y= -2
5x+4x+2y+4y= 6-5

6x+8y= -2 (:2)
9x+6y=1

3x+4y= -1 / *(-3)
9x+6y=1

-9x-12y=-3
9x+6y=1

-6y=-2
y= 1/3

9x+6y=1
9x+6*1/3 =1

9x+2=1
9x=-1
x=-1/9


x=-1/9
y=1/3
Tego ostatniego nie umiem :)