Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T14:19:20+01:00
P = m * v
m - masa
v - prędkość

p pocisku = 0,02 kg * 800 m/s = 16 kg*m/s
p samochodu = 600 kg * 10 m/s = 6000 kg*m/s

p samochodu > p pocisku
2009-12-30T14:21:08+01:00
P- pęd
m-masa
v-prędkość
p=mV

1. pocisk
m=20g=20*10^-3kg
V=800m/s
p=16[N*s]

2.auto
m=600kg
V=10m/s
p=6000[N*s]
2009-12-30T14:58:18+01:00
Pocisk o masie 20g porusza się z prędkoscią o wartosci 800m/s , a samochód o masie 600kg ma prędkość o wartości 10m/s. Które z tych ciał ma większą wartość pędu? (podaj wzór w/g którego liczyłeś, opsz symbole)

Wzór :
p = m * v

Symbole :
p - pęd
m - masa
v - prędkość

pęd samochodu : 600 kg * 10m/s = 6000 m * kg/s
pęd pocisku : 0, 02kg * 800m/s = 16 m * kg/s

Odp. : Większą wartość pędu ma samochód.

Pozdrawiam :)