1
pewien chłopiec, zapytny o swój wiek, odpowiedział:
-20 lat temu moja babcia była 2 razy starsza od mojej mamy. Dziś moja babcia ma 2 razy tyle lat, ile miała moja mama w dniu, gdy ja się urodziłem.
Ile lat ma ten mądrala?
(ma wyjść 10 lat)

2
droga z A do B wiedzie pod górę. Rowerzysta pokonał trasę z A do B i z powrotem. Pod górę jechał z prędkością 10 km/h. Powrót do A zajął mu pół godziny. Średnia prędkość rowerzysty na całym dystansie wyniosła 12 km/h.
a)Jaka jest długość z A do B?
(ma wyjść 7,5km)
b)Jak długo rowerzysta jechał pod górę?
(ma wyjść 45 minut)

Uwaga. Prędkość średnia to iloraz długości drogi przez czas, w którym ta droga została przebyta

3
Klasówkę z matmy pisało 25 uczniów. Na następnej lekcji nauczyciel ogłosił wyniki klasówki
-Nikt nie dostal 6. ocen dobrych jest 2razy więcej niż dopuszczających i o jedną mniej niż dostatecznych. Ocen dostatecznych i niedostatecznych jest razem tyle co dopuszczających i dobrych. Ocen wyższą niż dostatczny otrzymało 13 osób. jaka jest średnia ocen z tego spprawdzianu?
(ma wyjść:średnia ocen wynosi 3,25)

2

Odpowiedzi

2009-12-30T14:47:57+01:00
Zad.2
Odległość A-B= y =7 km
Średnia prędkość=12 km/h = (10 km/h+x)÷2
Prędkość na drodze A-B=10 km/h Czas przejazdu A-B= z =42 min
Prędkość na drodze B-A= x =14 km/h Czas przejazdu B-A=30 minut

(10 km/h+x)÷2=12 km/h
x=(12 km/h×2)-10 km/h
x=24 km/h-10 km/h
x=14 km/h

y×1/2 h=14 km/h
y=14 km/h×1/2h
y=7 km

7 km÷z=10 km/h
z=7 km÷10 km/h
z=7×1/10 h
z=7/10 h=42 min

a)Odległość pomiędzy A i B to 7 km.
b)Czas jazdy pod górkę to 42 min.
1 1 1
2009-12-30T14:51:03+01:00
Zad.1
x-wiek chłopca

20 lat temu:
b wiek babci
m wiek mamy
b=2m

dziś wiek babci=2*wiek mamy x lat temu
b+20=2*(m+20-x)

Masz układ równań:
b=2m
b+20=2*(m+20-x)

Chłopak ma 10 lat.

Zad.2
Odległość A-B= y =7 km
Średnia prędkość=12 km/h = (10 km/h+x)÷2
Prędkość na drodze A-B=10 km/h Czas przejazdu A-B= z =42 min
Prędkość na drodze B-A= x =14 km/h Czas przejazdu B-A=30 minut

(10 km/h+x)÷2=12 km/h
x=(12 km/h×2)-10 km/h
x=24 km/h-10 km/h
x=14 km/h

y×1/2 h=14 km/h
y=14 km/h×1/2h
y=7 km

7 km÷z=10 km/h
z=7 km÷10 km/h
z=7×1/10 h
z=7/10 h=42 min

Odległość pomiędzy A i B to 7 km.
Czas jazdy pod górkę to 42 min.

2 3 2