Ruch ciała w jednorodnym polu grawitacyjnym. Ciało wyrzucono z prędkością poczatkową V0=5 m/s, z wysokości H=5m, pod kątem nachlenia do poziomu 30 st, masa ciala= 5 kg,. Oblicz skladowe prędkości początkowej V0x i V0y, czas wznoszenia ciała, czas poadania ciala, wysokość max jaką osiągnie cialo, zasięg rzutu, położenie ciala po czasie 1s, prędkość i składowe prędkości po czasie 1s,energię kinetyczną i potęcjalną ciala po czasie 1s, energię mechaniczną ciala.

1

Odpowiedzi

2009-12-30T23:53:22+01:00
Zalacznik energie mechaniczna mi ucial skaner a jest to suma energii kinetycznej i potencjalnej czyli to dodajesz