Napiszcie coś o:

- kultura Żydowska w Łodzi,
- najsławniejsi Łodzianie- Żydzi,
- kiedy Żydzi pojawili się na terenie Łodzi i jakie tereny zajmowali,
- czym się zajmowali,
- Synagogi- jakie były jakie zostały,
- cmentarze Żydowskie,
- fabryki i pałace.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-31T10:37:44+01:00
Na terenie Łodzi Żydzi pojawili się w XVIII wieku początkowo zamieszkiwali teren Starego Rynku.Budowali szpitale,szkoły,sieć gazową oraz wpierali działalność Czerwonego Krzyża.Wraz z pojawieniem się żydów na terenie łódzkim zaczeły powstawać także synagogi na terenie Bałut,na ul Pomorskiej,Piotrkowskiej,Wolborskiej,WesołejPrzy ulicy Kościuszki.Pierwszy cmentarz żydowski powstał na Dołach gdzie pochowani są wielcy przemysłowcy:Poznańscy,Sibersteinowie,Prussakowie,Sttillerowie,Jarocińscy i inni.Są tu także pochowani rodzice znanego poety Juliana Tuwima.Inne cmentarze znajdują sie przy ulicy Brackiej.W XIX wieku nastąpił szybki rozwój żydowskich firm handlowych.Powstało wiele banków.Firmy włókiennicze powstawały głównie poprzez organizowanie przez kupców żydowskich systemu nakładczej produkcji tkackiej.W łodzi powstały trzy największe zakłady bawełniane:"towarzystwo Akcyjne Poznańskich","Tow.Akc.Wyrobów Bawełnianych Rosenblatt",oraz "Tow.Akc. Silberstein".Zydzi wyróżniali się sprytem,niechęcią do prac fizycznych,mieli skłonności do handlu.Mieli oni silnie rozwinięte poczucie jedności religijnej i rodzinnej,gotowi byli do wzajemnego spieszenia sobie z pomocą.Do naszych czasów przetrwały dwie synagogi jedna mieści się przy ulicy Pomorskiej,druga zaś przy ulicy Rewolucji.Bogaci fabrykanci stawiali okazałe pałace i wille między innymi pałac rodziny Scheiblerów przy placu Zwycięstwa,przy Piotrkowskiej 272 braci Steinertów,pałac Heinzla,przy ul.Ogrodowej wspaniały pałac Poznańskich.
Jeżeli według ciebie temat nie jest wyczerpany to napisz prywatną wiadomość a postaram się pomóc.
2009-12-31T13:07:11+01:00
Żydzi pojawili się w Łodzi w XVIII w. Początkowo osiedlali się w centrum starego miasta, czyli w okolicach Starego Rynku. Rejon ten przyznano społeczności żydowskiej jako „rewir” dekretem władz rosyjskich w 1827 r. Po zlikwidowaniu owego rewiru wielu Żydów przeniosło się do Nowego Miasta, kupując tam domy i parcele. Wraz z rozwojem i bogaceniem się Łodzi i jej mieszkańców zmieniła się też pozycja Żydów oraz wynikająca z niej działalność ogólnospołeczna na rzecz miasta. Dobrą tradycją łódzką było finansowanie przez zamożnych członków Gminy Żydowskiej różnorodnej działalności charytatywnej. Finansowali oni budowę szpitali, szkół i sieci gazowej w mieście. Wspierali także działalność stowarzyszeń, np. Czerwonego Krzyża. Wraz z pojawieniem się Żydów w Łodzi zaczęły powstawać synagogi. Dzieje łódzkich żydowskich obiektów sakralnych związane są ściśle z historią zarówno całej gminy wyznaniowej, jak też łódzkiej społeczności żydowskiej. Odzwierciedlają one zarówno stosunkowo wolny wzrost tej społeczności w pierwszej połowie XIX w., jak też burzliwy rozwój w okresie pouwłaszczeniowym, znajdujący odbicie głównie w stałym wzroście ilości domów modlitwy. Rozmieszczenie synagog, a przede wszystkim domów modlitwy, pokrywa się terytorialnie z obszarami zwartego zamieszkania ludności żydowskiej Łodzi: północnym, obejmującym teren od Bałut po ul. Anny i Główną oraz mniej znanym południowym – tzw. „dzielnicą Górnego Rynku”, obejmującą przede wszystkim wschodnią część obecnego pl. Reymonta oraz ulice Zakrzewską i Rzgowską. We wschodniej części miasta, na powierzchni 41 ha znajduje się największy w Europie cmentarz żydowski. Utworzony w 1892 r., początkowo służył jako miejsce pochówku ofiar epidemii cholery. Zespół otoczony jest od południa i wschodu powojennym osiedlem Doły i zespołem szkolnym, dodatkowo chroni go wysoki, ceglany mur z ozdobną bramą od strony ul. Chryzantem. Nekropolia ta zawiera dziś ok. 160 tys. nagrobków, są wśród nich prawdziwe dzieła sztuki i architektury. Największe wznosili wielcy przemysłowcy: Poznańscy, Sibersteinowie, Prussakowie, Stillerowie, Jarocińscy, Osserowie i in. Mniejsze pomniki znajdują się na grobach znanych lekarzy, adwokatów i kupców, a tradycyjne macewy, z symbolicznymi rzeźbami na grobach ludzi głęboko wierzących. Są tu także groby rodziców Juliana Tuwima i Artura Rubinsteina oraz rozległe pole grzebalne ofiar getta. Przed wejściem na cmentarz znajduje się dom przedpogrzebowy i pomnik pomordowanych w łódzkim getcie Żydów. W zachodniej części tej nekropolii znajduje się pomnik nad zbiorowymi mogiłami żołnierzy AK i Szarych Szeregów.Od połowy XIX w. nastąpił szybki rozwój żydowskich firm handlowych w Łodzi. Firmy handlowe prosperowały dobrze, ponieważ oferowały dogodny i stosunkowo łatwy kredyt, najtaniej kalkulowały ceny i upowszechniały sprzedaż na raty i weksle.
W latach 40. XIX w. powstało kilka banków, których właścicielami byli Żydzi. Zajmowały się głównie udzielaniem kredytu, największe z nich to domy bankowe Z. S. Natansona, D. M. Szereszowskiego, A. Wertheima. Najwybitniejszym bankierem pochodzenia żydowskiego był w XIX w. L. Kronenberg, który w 1848 r. wraz z M. Rosenem założył dom bankowy. W dużej mierze finansował on początki przemysłu w Królestwie Polskim.
Natomiast napływ Żydów do przemysłu włókienniczego Łodzi był nieznaczny i odbywał się głównie poprzez organizowanie przez kupców żydowskich systemu nakładczego, albo za pośrednictwem produkcji rzemieślniczej – tkackiej. Wśród funkcjonujących w Łodzi firm żydowskich pierwszą pozycję niezmiennie od lat 70. XIX w. zajmowały zakłady bawełniane "Tow. Akc. I. K. Poznański”, funkcjonujące przy ul. Ogrodowej, które zatrudniało w 1913 r. 7000 robotników. Drugim pod względem liczby zatrudnionych oraz wartości produkcji, żydowskim przedsiębiorstwem tekstylnym w Łodzi w 1913 r. było "Tow. Akc. Wyrobów Bawełnianych Sz. Rosenblatt”. Trzecim wielkim przedsiębiorstwem było "Tow. Akc. M. Silberstein”.

2009-12-31T16:21:36+01:00
Najsłynniejsi łodzianie żydzi:
Edmund Joel
Joachim Koren

żydzi w łodzi pojawili się w czasie średniowiecza, osiedlali się na terenie całej europy, żyli głównie z handlu.
Wiele synagog pozostało na terenach podkarpacia, np. w Lesku gdzie również znajduje się cmentarz żydowski.