Zad.1 Str. 14 (Matematyka z Plusem Poziom 2 Gimnzjum):[√2, √2/5 , -13 , 4/175 , 0 , -1/3 , 12 , 3 2/7 , √25 , -1,07]
Wymień które z liczb są:
a)Wymierne
b)Całkowite
c)Naturalne
d)Niewymierne
e)Ujemne większe od -2
f)Nieujemne mniejsze od 1
_______________________________________________________________
Poniżej podano kilka informacji zaproponuj jak zaokrąglić liczby.:
a)Długość promienia księżyca wynosi 1738 km.
b)Prędkość dźwięku rozchodzącego się w stali równa jest 5790 m/s.
c)Gęstość tlenu wynosi 1,429 g/l.
d)Gęstość złota równa jest 19282 kg/m³.
e)Przyśpiesznie ziemskie równe jest 980665 m/s².
f)Liczba godzin w roku nieprzystępnym wyosi 8766.
g)√5≈2,236068
______________________________________________________________
Pilne.!!NA jutro.!!!PLis.!!;D

1

Odpowiedzi

2009-09-16T13:18:53+02:00
[√2, √2/5 , -13 , 4/175 , 0 , -1/3 , 12 , 3 2/7 , √25 , -1,07]

a)Wymierne -13 , 4/175 , 0 , -1/3 , 12 , 3 2/7 , √25 , -1,07
b)Całkowite-13 , 0 , √25 , 12
c)Naturalne 0 , √25 , 12
d)Niewymierne √2, √2/5
e)Ujemne większe od -2 1/3 , -1,07
f)Nieujemne mniejsze od 1 √2/5 , 4/175 , 0
_______________________________________________________________
Poniżej podano kilka informacji zaproponuj jak zaokrąglić liczby.:
a)Długość promienia księżyca wynosi 1738 km. 1700km
b)Prędkość dźwięku rozchodzącego się w stali równa jest 5790 m/s. 6000 m/s
c)Gęstość tlenu wynosi 1,429 g/l. 1,4g/l
d)Gęstość złota równa jest 19282 kg/m³. 19000kg/m³
e)Przyśpiesznie ziemskie równe jest 980665 m/s². 9,8 m/s² nie postawiłeś przecinka chyba
f)Liczba godzin w roku nieprzystępnym wyosi 8766. 8800
g)√5≈2,236068 2,2

1 5 1