Odpowiedzi

2009-12-30T19:21:42+01:00
Zad.21
x-ilosc kwasu o stezeniu 30%
y-ilosc kwasu o stezeniu 70%
x+y=100
0,3x+0,7y=54

y=60
zad.22
x- ilosc dziewczyn
y- ilosc chlopcow
0,75x=0,8y
y+1=x

y=15
x=16
0,75x+0,8y=12+12=24

zad.24
x-dl.1boku
y-dl.2boku
(x+10)(y+5)=xy+400
(x+5)(y+10)=xy+450

xy+5x+10y+50=xy+400
xy+10x+5y+50=xy+450

5x+10y=350
10x+5y=400

x+2y=70
2x+y=80

x=30
y=20
Obw.=100cm
P=600 (cm kwadratowych)
zad.25
a- podstawa
h- wysokosc
(a-2)(h+2)*0,5=(0,5*a*h)+4
(a-5)(h+4)*0,5=0,5*a*h

0,5ah+a-h-2=0,5ah+4
ah+4a-5h-20=ah

4a-5h=20
a-h=6
h=4
a=10
P=20(cm kwadratowych)

zad.27
2x+y=16
2y+x=17

y=6
x=5

2(x+y)=22 cm

zad.28
2x+y=13
2(x+y)=16

x+y=8
2x+y=13

x=8-y
16-2y+y=13

y=3cm
x=5cm