Odpowiedzi

2009-12-30T23:25:08+01:00
Nakło nad Notecią is small city in north west poland. It have got 20 tausent people. Hire arent a lot of shops, supermarkets, but is nice hire. Nakło is 10,62 km² big. This city isnt as big as bydgoszcz. bydgoszcz is 174,57 km² big. It is 163,95km² bigger than Nakło. In bydgoszcz are a lot of shops, more supermarkets, and more fumes. I thing, nakło is better, becose is smaller, all people are friends. In Bydgoszcz city is fast, and in nakło - very slowlier.
  • Użytkownik Zadane
2009-12-31T00:56:08+01:00
Rzeszów (łac. Resovia, czes. Řešov, jid. רײַשע, ros. Жешув, ukr. Ряшiв, niem. Reichshof) – miasto w południowo-wschodniej Polsce, stolica województwa podkarpackiego oraz diecezji rzeszowskiej. Rzeszów stanowi powiat grodzki, a także jest siedzibą ziemskiego powiatu rzeszowskiego.

Według danych z 30 czerwca 2009 r., miasto miało 172 813 mieszkańców[2].

Miasto pełni funkcję głównego ośrodka administracyjnego, przemysłowego, handlowo-usługowego, akademickiego i kulturalnego w Polsce południowo-wschodniej. Rzeszów posiada międzynarodowy port lotniczy i Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny ukierunkowany na przemysł wysokotechnologiczny. W mieście znajdują się duże państwowe uczelnie wyższe tj. Uniwersytet Rzeszowski (z 11 wydziałami) i Politechnika Rzeszowska oraz kilka prywatnych m.in.: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, będąca jedną z największych niepublicznych uczelni w kraju.

W stolicy Podkarpacia działają trzy urzędy konsularne (Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Słowacji oraz Ukrainy). Rzeszów jest członkiem Unii Metropolii Polskich oraz Stowarzyszenia Eurocities – zrzeszającego wielkie miasta europejskie. Dawna rezydencja magnaterii polskiej.

Rzeszow (Latin Resovia, Czech. Rešov, Yiddish. רייַשע, Жешув Russian, Ukrainian Ряшiв, German Reichshof) - a town in southeastern Poland, capital of the Podkarpackie Province and the Diocese of Rzeszow. Rzeszow is a district Grodzki, as well as the county seat of earthly Rzeszów. As of 30 June 2009, the city had 172 813 inhabitants [2]. The city serves as the main administrative center, industrial, retail and service, academic and cultural life in south -ws
In the capital of Podkarpackie operate three consular offices (Federal Republic of Germany, the Slovak Republic and Ukraine). Rzeszow is a member of the Union and the Association of Polish Metropolis Eurocities - bringing together major European cities. Former residence of the aristocracy polskiej.Miasto serves as the main administrative center, industrial, retail and service, academic and cultural development in south-east. Rzeszów has an international airport and Podkarpackie Park Nau

Głogów Małopolski – miasto w woj. podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Głogów Małopolski. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. rzeszowskiego.

Według danych z 30 czerwca 2009, miasto miało 5438 mieszkańców.

Miasto położone jest w Kotlinie Sandomierskiej 12 km na północ od Rzeszowa.
Glogow Malopolska - a town in Poland. Podkarpackie, Rzeszów County, the seat of municipal urban-rural Glogow Malopolska. In the years 1975-1998 the town administratively belonged to the province. Rzeszów. According to data from 30 June 2009, the city had 5438 inhabitants. The city is located in the Sandomierz Basin, 12 km north of Rzeszów.Both cities are very beautiful. although a lot different.
oba miasta są bardzo śliczny.mimo że się wiele różnią.