1. Zamień na procenty
125.6 %
3.8 %
1 i 2/7 ( ułamek )

2 Zamień na liczbę
1.35 %
2 i 3/5 ( ułamek ) %
125 %
14.2 %

3 Oblicz ile procent liczby a stanowi liczba b jeśli ;
a= 250 b = 1.1

4 Podaj przybliżenie liczby do części 10 oraz oblicz błąd względny i bezwzględny tego przybliżenia
a = 123.75

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T15:35:45+01:00
1.
1 i 2/7 ( ułamek )
9/7*100%=900/7%=128,58%

2.
1.35 %= 1 35/100
2 i 3/5 ( ułamek ) %= 2,6/100
125 %= 125/100
14.2 % = 14,2/100

3.
1,1/250 * 100%=0,0044 * 100%=0,44

4.
124 - w przybliżeniu
Obliczanie błędy bezwzględnego:
I x-a I
124-123,75=0,25

Obliczanie błędu względnego:
I x-a I / I x I (ułamek) * 100%
124-123,75 / 124 * 100% = 0,25/124 * 100%=25/124
2009-12-30T15:46:04+01:00
Zad 1 nie wiem jak zamienic % na %

a resztę zadań:

zad 2
1,035
2,6
1,25
0,142

zad3

100%-250
x -1,1

x*250=100%*1.1
x= 0,44

zad 4
O zaokrąglaniu do części dziesiątych decyduje cyfra części setnych.
Części są po przecinku, a przed przecinkiem są całości a więc:

123,75≈123,8

BB=[a- a₀]
BB= [123,8- 123,75]
BB= 0,05


BW= [a-a₀]/ a
BW= [123,8-123,75] / 123,8
BW= 0,05/123,8= 4,039

mam nadzieję, że dobrze zrobione.
2009-12-30T15:50:10+01:00
1.
a)125,6= 12560%
b)3,8=380%
c)1i2/7~(w zaokrągleniu)128,1514%

2.
a)35%=0,35
b)2i3/5%=13/5%=2,6%=0,026
c)125%=1,25
d)14,2%=0,142

3.
250:100=2,5
2,5*1,1=2,75%

4.NIEWIEM

mam nadzieję ze pomoglem