Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T16:05:07+01:00
Polarne - H2O, NH3, HBr - ponieważ różnią się elektroujemnością od 0 - 1,7 w skali Paulinga.
Niepolarne - N2, Br2, H2 ponieważ oba atomy w każdym z tych przykładów mają taką sama elektroujemność a co za tym idzie przyciągają się z taką samą siłą.
2009-12-30T16:12:40+01:00
2009-12-30T16:44:19+01:00
A) polarne - różnica elektroujemności między pierwiastkami tworzącymi związek chemiczny jest w granicach 0,4-1,7; te związki to H2O, HBr, NH3
B) niepolarne - różnica elektroujemności miedzy pierwiastkami tworzacymi związek chemiczny jest w granicach 0,0-0,4; te związki to N2, Br2, H2