Poniżej przedstawiono charakterystyki kilku związków chemicznych. Odgadnij ich nazwy.

A)Ciecz bezbarwna, lżejsza od wody, miesza się z nią w dowolnym stosunku. Cząsteczka tego związku chemicznego składa się z 9 atomów trzech różnych pierwiastków. Jest dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu substancji organicznych i nieorganicznych. dodanie do roztworu kilku kropel K2Cr2O7 i kilku kropel H2SO4 i ogrzanie w zlewce z gorącą wodą powoduje zmianę barwy roztworu z pomarańczowej na zieloną.

B)Jest to bezbarwna ciecz o słodkim smaku. Ma własności silnie higroskopijne. Bardzo dobrze miesza się z wodą. Cząsteczka tego związku chemicznego składa się z 14 atomów należących do trzech różnych pierwiastków. Stosuje się go m.in. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym do produkcji materiałów wybuchowych.

C)Jest to bezbarwna, łatwo rozpuszczalna w wodzie ciecz. Lżejsza od wody. Ma charakterystyczny zapach i spala się na niebieskim płomieniem. Jest silną trucizną. cząsteczka tego związku chemicznego składa się z 6 atomów należących do trzech różnych pierwiastków chemicznych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-30T15:48:08+01:00
A. Etanol
B. Gliceryna
C. Metanol
77 4 77