Odpowiedzi

2009-12-30T16:12:17+01:00
Rośliny są fundamentalną częścią życia na Ziemi, bez nich nie mogłaby istnieć większość innych form życia (w tym człowiek). Proces fotosyntezy jest podstawowym źródłem energii i materii organicznej w niemal wszystkich typach ekosystemów. Proces ten radykalnie zmienił skład chemiczny atmosfery, czego efektem jest 21% stężenie w niej tlenu. Zwierzęta i większość pozostałych organizmów żyjących na Ziemi są aerobami zależnymi od tlenu. Rośliny są pierwotnymi producentami w większości lądowych ekosystemów i stanowią podstawowe ogniwo łańcucha pokarmowego. Dla wielu organizmów rośliny stanowią źródło pokarmu, są schronieniem i podstawowym komponentem kształtującym siedlisko.
2 5 2
2009-12-30T17:19:54+01:00
Moim zdaniem nie ponieważ zwierzęta żyją tak jak ludzie a rośliny dostarczają nam witamin, rośliny dja nam tak że pożywienie np. warzywa ozdabiają piękno przyrody, a zwierzęta np. mleko do picia zwierzęta i rośliny to podstawowe jednostki które musza żyć na ziemi przez to ludzie mieli by pusto wokół siebie.
2 1 2