Ze sprawdzianu z matematyki połowa pewnej klasy otrzymała ocenę celującą. Jedna trzecia pozostałej części klasy otrzymała ocenę bardzo dobrą. Jedna czwarta pozostałej części klasy otrzymała ocenę dobrą. Jedna piąta reszty klasy otrzymała dostateczną. Jaka część klasy otrzymała ocenę dopuszczająca lub niedostateczną?

2

Odpowiedzi

2009-12-30T15:56:51+01:00
Przyjmijmy ze całość wynosi 100 osób.

1/2 z 100 = 50(celujący)
100-50=50
1/3 z 50 = w zaokrągleniu 17osób(b.dobry)
50-17=33
1/4 z 33 = w zaokrągleniu 8osób(dobry)
33-8=25
1/5 z 25 = 5 osób(dostateczny)
25-5=20
20=1/5 całej klasy

odp.:1/5 klasy dostała ocenę dopuszczającą lub niedostateczną


Masz!
2009-12-30T16:01:11+01:00
Połowa otrzymała ocenę celującą = 50%
1/3 pozostałej części klasy otrzymała ocenę bardzo dobrą = 16,67%
1/4 pozostałej części klasy otrzymała ocenę dobrą = 8,33%
1/5 pozostałej części klasy otrzymała ocenę dostateczną = 5%
50%+16,67%+8,33%+5% = 80%
100%-80% = 20%
ODP. Ocenę dopuszczającą albo dostateczną otrzymała 1/5 części klasy czyli 20%.