Odpowiedzi

2009-09-16T14:05:28+02:00
A1+A2+A3=131 A1-pierwszy autobus , A@ - drugi autobus, A3-trzeci autobus
A1+A2=86 stąd A1=86-A2
A2+A3=87 stąd A3=87-A2

Podstawiamy do pierwszego równania
(86-A2)+A2+(87-A2)=131
po grupowaniu wychodzi wynik
A2=42

Wyliczamy A1 i A3
A1=44
A3=45

A1+A3=44+45=89
Odp. W pierwszym i trzecim autobusie jechało razem 89 osób.
2009-09-16T14:38:23+02:00
Na kolonie wyjechało 131 dzieci trzema autokarami.W1i2 było86 dzieci w 2 i 3 87 dzieci ile było w 1 i 3.
1+2+3=131
1+2=86
czyli 3=131-86
w trzecim 45

1+2+3=131
2+3=87
czyli 1=131-87
w pierwszym 44

Razem 1+3=45+44=89