1. Napisz co to znaczy, że ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym.

2. Co to jest przyspieszenie, w jaki sposób je obliczamy (wzór) jaka jest jednostka przyspieszenia.

3. Jak obliczyć drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym?

Pilne !!! Proszę na jutro potrzebne.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-16T14:15:18+02:00
1. Napisz co to znaczy, że ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym.

- torem ruchu jest linia prosta (tor prostoliniowy)
- prędkość w czasie ruchu jednostajnie ROŚNIE
-przyspieszenie jest stałe (const)

2. Co to jest przyspieszenie, w jaki sposób je obliczamy (wzór) jaka jest jednostka przyspieszenia.

-przyspieszenie jest to stosunek przyrostu prędkości do przyrostu czasu w jakim
ten przyrost następuje, jest wielkością wektorową
-a=Δv/t (przyrost czas przez czas)
-jednostka podstawowa m/s², lub np.km/h²

3. Jak obliczyć drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym?

s=a×t²/2 gdzie t-czas, a-przyspieszenie, s-droga
2 5 2
2009-09-16T14:25:36+02:00
1- Ruchem prosto liniowym jednostajnie przyspieszonym nazywamy taki ruch w ktorym w każdej sekundzie ruchu szybkośc ciała wzrasta o tą samą wartośc
2-Przyspieszenie jest wektorem,ktory w ruchu przyspieszonym prostoliniowym ma taki sam kierunek i zwrot jak wektor predkosci
jednostka przyspieszenia to 1m na sekunde do kwadratu
3- Wartosc przyspieszenia obliczamy ,dzieląc przyrost szybkosci przez czas w ktorym ten przyrost nastąpił
2 5 2
2009-09-16T14:36:26+02:00
1. Ciało rusza się ruchem jednostajnie przyspiesonym wtedy gdy w takim samym odtspępie czasu pokonuje o taką samą drogę wiekszą od porpzedniej.
2. jednsotka= m/sec do kwadratu wzór= delta v nad delta t
3.s= v(t)kwadrat nad 2
1 5 1